Hyppää sisältöön
Media

EU-lainsäädäntö
Hallitus: Yritysrahoituksen verokohtelun uudistaminen EU:ssa vaatii vielä jatkotyötä

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 8.7.2022 11.50
Tiedote

Euroopan komission ehdotus tasavertaistaisi yritysten rahoitusmuotojen verokohtelua. Hallitus kannattaa ehdotuksen tavoitteita mutta katsoo, että keinot vaativat vielä laajaa jatkovalmistelua.

Euroopan komissio antoi 11. toukokuuta direktiiviehdotuksen, jolla pyritään poistamaan vieraan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen eriarvoinen verokohtelu. Ehdotus koskee kaikkia verovelvollisia, jotka ovat velvollisia maksamaan yhteisöveroa, paitsi rahoitusalan yrityksiä.

Direktiivi sisältäisi kaksi osaa:

  1. oman pääoman ehtoista rahoitusta koskeva vähennys, perusteena oman pääoman vuotuinen lisäys
  2. korkovähennyksen rajoitus 85 prosenttiin nettokorkomenoista.

Ehdotuksen tavoitteena on välttää liiallista riippuvuutta velkarahoituksesta ja edistää yritysten rahoitusrakenteiden tasapainottamista. Näin yrityksillä olisi komission mukaan paremmat mahdollisuudet investoida tulevaisuuteen, mikä tukisi kasvua ja innovointia sekä EU:n talouden kilpailukykyä. Lisäksi uudistus helpottaisi selviytymistä liiketoimintaympäristön odottamattomista muutoksista ja vähentäisi maksukyvyttömyysriskiä, komissio arvioi.

Aggressiivista verosuunnittelua ehkäistävä

Hallitus pitää tärkeänä, että kansainvälisellä yhteistyöllä minimoidaan monikansallisten suuryritysten mahdollisuudet aggressiiviseen verosuunnitteluun. Samalla pitää ehkäistä valtioiden välistä haitallista verokilpailua.

Hallitus kannattaa ehdotuksen tavoitteita mutta katsoo, että valitut keinot vaativat vielä laajaa jatkovalmistelua. Jatkokäsittelyssä tulisi tutkia mahdollisuuksia säännösten yksinkertaistamiseen. Tämänhetkisten tietojen perusteella ei ole vielä mahdollista arvioida, miten ehdotus vaikuttaisi Suomen yhteisöverotuottoihin.

Hallitus lähetti asiasta eduskunnalle U-kirjelmän perjantaina 8. heinäkuuta. U-kirjelmää käytetään EU-asioissa silloin, kun on kyse EU:n lainsäädäntöehdotuksesta tai muusta eduskunnan toimivaltaan kuuluvasta ehdotuksesta.

Lisätietoja:

Hallitusneuvos Jari Salokoski, puh. 02955 30437, jari.salokoski(at)gov.fi