Hoppa till innehåll
Media

EU-lagstiftningen
Regeringen: Reformen av den skattemässiga behandlingen av företagsfinansiering i EU kräver fortsatt arbete

finansministeriet
Utgivningsdatum 8.7.2022 11.50
Pressmeddelande

Europeiska kommissionens förslag skulle jämställa den skattemässiga behandlingen av företagens finansieringsformer. Regeringen understöder målen i förslaget men anser att metoderna kräver ytterligare omfattande beredning.

Europeiska kommissionen lade den 11 maj fram ett direktivförslag som syftar till att avhjälpa den ojämlika skattemässiga behandlingen av finansiering i form av främmande och eget kapital. Förslaget gäller alla skattskyldiga som är skyldiga att betala samfundsskatt, med undantag för finansiella företag.

Direktivet ska innehålla två delar:

  1. avdrag för finansiering i form av eget kapital, baserat på årlig ökning av eget kapital
  2. begränsning av ränteavdraget till 85 procent av nettoränteutgifterna.

Syftet med förslaget är att undvika alltför stort beroende av skuldfinansiering och att främja balanseringen av företagens finansieringsstrukturer. Företagen skulle enligt kommissionen således ha bättre möjligheter att investera i framtiden, vilket skulle stödja tillväxt och innovationer samt konkurrenskraften hos EU:s ekonomi. Reformen skulle dessutom göra det lättare att klara av oväntade förändringar i företagsklimatet och minska risken för insolvens, bedömer kommissionen.

Aggressiv skatteplanering måste förebyggas

Regeringen anser att det är viktigt att man genom internationellt samarbete minimerar multinationella storföretags möjligheter till aggressiv skatteplanering. Samtidigt måste man förebygga skadlig skattekonkurrens mellan staterna.

Regeringen understöder målen i förslaget men anser att de valda metoderna kräver ytterligare omfattande beredning. Vid den fortsatta behandlingen bör möjligheterna att förenkla bestämmelserna undersökas. På basis av nuvarande uppgifter kan man fortfarande inte bedöma hur förslaget påverkar Finlands intäkter från samfundsskatten.

Regeringen sände en U-skrivelse om ärendet till riksdagen fredagen den 9 juli. U-skrivelser används i EU-ärenden då det är fråga om EU-lagstiftningsförslag eller andra förslag som omfattas av riksdagens behörighet.

Mer information:

Jari Salokoski, regeringsråd, tfn 02955 30437, jari.salokoski(at)gov.fi