Hyppää sisältöön
Media

Hilma-verkkopalvelun uudet toiminnallisuudet lisäävät julkisten hankintamenettelyjen läpinäkyvyyttä 

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 25.1.2021 8.10
Tiedote

Hilma -verkkopalveluun (hankintailmoitukset.fi) on julkaistu uusia toiminnallisuuksia, jotka tehostavat julkisen sektorin hankintayksikköjen ja tarjoajien toimintaa, sekä lisäävät hankintamenettelyjen läpinäkyvyyttä. 

"Yhteistyö hankintayksiköiden ja tarjoajien kanssa on ollut todella positiivista. Molemmat ryhmät ovat innostuneesti osallistuneet syksyn 2020 aikana käyttäjätestauksiin ja olemme panostaneet Hilman käyttäjien kuunteluun uusia toiminnallisuuksia kehittäessämme," sanoo Hanselin palvelupäällikkö Tiina Luoma.

Jatkossa hankintayksiköt voivat tehdä tarjouspyyntöjä ja vastaanottaa tarjouksia sähköisinä dokumentteina. Tämä mahdollistaa tarjousten vastaanottamisen myös sellaisille hankintayksiköille, joilla ei ole käytössään kaupallista, sähköistä kilpailutusjärjestelmää. 

Hilman yhteyteen on myös rakennettu yhteinen eurooppalainen ESPD-asiakirja (European Single Procurement Document), jotta pienet hankintayksiköt voivat täyttää komission velvoitteen sähköisestä ESPD-asiakirjasta. ESPD-asiakirjan avulla tarjoajat vakuuttavat, että tarjoajan poissulkuperusteita ei ole, ja että hankintayksikön asettamat soveltuvuusvaatimukset täyttyvät. Tarjoajan on myös mahdollista käyttää samaa asiakirjaa useammissa eri hankintamenettelyissä, kun asiakirjan sisältämien tietojen voimassaolo on kertaalleen vahvistettu. 

Palveluun on tehty useita muita parannuksia muun muassa hakuvahtiin ja valinta-apuriin. Valinta-apuri ohjaa entistä enemmän käyttäjää esimerkiksi päättelemällä hankinnan arvioidun kokonaisarvon perusteella, ylittääkö hankinta EU- tai kansallisen kynnysarvon, ja ohjaa automaattisesti oikealle lomakkeelle. Hakuvahtia on parannettu tarjoajien toiveesta siten, että se ryhmittelee samaan sähköpostiin kaikki hakuvahdit sekä näyttää ostajan nimen. Nyt Hilmassa on myös mahdollista hakea yrityksen tiedot suoraan yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ:stä. 

Hilman kehitys osana Hankinta-Suomi -toimenpideohjelmaa jatkuu. Palvelun kehitys on avointa ja sitä toteutetaan säännöllisen käyttäjäpalautteen ja -testauksen pohjalta.

Lisätietoja:

Valtiovarainministeriö: 

finanssineuvos Tero Meltti, puh. 029 553 0770, tero.meltti(at)vm.fi
finanssineuvos Tarja Sinivuori-Boldt, puh. 029 553 0433, tarja.sinivuori-boldt(at)vm.fi 

Hansel: 

palvelupäällikkö Tiina Luoma, puh. 029 444 4312, tiina.luoma(at)hansel.fi

Hankintayksiköt ilmoittavat Hilmassa (hankintailmoitukset.fi-palvelussa) julkisista hankinnoistaan ja yritykset saavat Hilmasta tietoa käynnissä olevista ja tulevista kilpailutuksista. Vuonna 2020 palvelussa julkaistiin yli 17 000 hankintailmoitusta. Hilma on valtiovarainministeriön palvelu, jonka ylläpidosta ja kehityksestä vastaa valtiovarainministeriön toimeksiannosta julkishallinnon yhteishankintayksikkö Hansel Oy.