Hyppää sisältöön
Media

Lausuntopyyntö
Hyvinvointialueiden rahoituksessa siirtymätasauksella pysyvästi rajattavan muutoksen enimmäismäärää muutetaan

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 13.9.2022 15.07
Tiedote
Lausunnolla.

Hyvinvointialueiden rahoituksen siirtymätasaussääntelyä muutetaan. Asukasta kohden -50 euroa ylittävä laskennallisten ja toteutuneiden kustannusten erotus tasataan toistaiseksi pysyvällä siirtymätasauslisällä. Samalla siirtymätasauslisän porrastusta vuosina 2025–2029 muutetaan tältä osin. Sote-ministerityöryhmän 8. syyskuuta 2022 linjaamasta muutoksesta pyydetään lausuntoja.

Parhaillaan lausunnoilla olevaa hyvinvointialueiden rahoituslain muuttamista (yliopistosairaalalisä) koskeva lausuntopyyntö täydennetään kattamaan myös siirtymätasaussääntely. Lausuntojen määräaika on 12.10.2022.

Siirtymätasauksella tasataan laskennalliseen rahoitusmalliin siirtymisen vaikutuksia 

Hyvinvointialueen rahoituksessa otetaan huomioon hyvinvointialueen rahoituslain mukaisten laskennallisten kustannusten ja hyvinvointialueen alueen kuntien toteutuneiden kustannusten erotus siirtymätasauksena. 

Siirtymätasauksen määrä on porrastettu siten, että vuonna 2023 tasataan laskennallisten ja toteutuneiden kustannusten erotus kokonaan eli hyvinvointialuekohtainen rahoitus perustuu vielä käytännössä alueen kunnilta siirtyviin kustannuksiin. Siirtymäkautena vuoteen 2029 asti tasauslisä tai -vähennys muuttuu portaittain. 

Jos hyvinvointialueen laskennalliset kustannukset ovat kuntien toteutuneita kustannuksia suuremmat, asukasta kohden 200 euroa ylittävä erotus tasataan toistaiseksi pysyvällä siirtymätasauksella (niin kutsuttu siirtymätasausvähennys). Jos taas hyvinvointialueen laskennalliset kustannukset ovat toteutuneita kustannuksia pienemmät, asukasta kohden -100 euroa ylittävä erotus tasataan toistaiseksi pysyvällä siirtymätasauksella (niin kutsuttu siirtymätasauslisä). 

Sote-ministeriryhmän linjaama muutosehdotus

Siirtymätasauslisällä rajattavan pysyvän muutoksen määrää ehdotetaan muutettavaksi -100 eurosta asukasta kohden -50 euroon asukasta kohden. 

Samalla siirtymätasauslisän porrastusta muutetaan. Hyvinvointialueen rahoitukseen lisätään laskennallisten ja toteutuneiden kustannusten erotus kokonaan vuonna 2023. Sote-ministeriryhmän ehdotuksen mukaisesti siirtymätasauslisää määriteltäessä tästä erotuksesta vähennettäisiin siirtymäkauden aikana asukasta kohden 

  1. enintään 10 euroa vuonna 2024 
  2. enintään 20 euroa vuonna 2025 
  3. enintään 30 euroa vuonna 2026 
  4. enintään 40 euroa vuonna 2027 ja 
  5. enintään 50 euroa vuodesta 2028. 

Vuodesta 2028 lähtien asukasta kohden -50 euroa ylittävä erotus tasataan pysyvällä siirtymätasauksella. 

Ehdotus ei vähennä hyvinvointialueiden rahoitusta, vaan kasvattaa valtion rahoittamaa osuutta

Hyvinvointialueiden rahoituslain mukaisesti hyvinvointialueiden rahoitusta lisätään siltä osin, kun yhteenlasketut siirtymätasauslisät ja -vähennykset eroavat koko maan tasolla. Ehdotuksesta seuraa, että valtion siirtymätasauksista rahoittama määrä kasvaa.

Lisätietoja: 
Hallitusneuvos Eeva Mäenpää, puh. 02955 30266, eeva.maenpaa(at)gov.fi
Neuvotteleva virkamies Jenni Jaakkola, puh. 02955 30570, jenni.jaakkola(at)gov.fi