Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kaikkien osallisuus ja hyvinvointi ovat keskeisiä digitaalisessa yhteiskunnassa

Valtiovarainministeriö
29.10.2020 13.47
Tiedote

Ihmisten osallisuus ja hyvinvointi tulee huomioida vahvasti yhä enemmän digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Teemasta keskusteltiin tänään Digi arkeen –neuvottelukunnan järjestämässä pyöreän pöydän tilaisuudessa.

Pyöreän pöydän keskustelussa pohdittiin muun muassa sitä, mitä ovat digitaalinen osallisuus ja digitaalinen hyvinvointi. Se nousi esiin, että ne ovat muutakin kuin palveluiden käyttöön liittyviä asioita. Huolta keskustelijoiden joukossa herätti eriarvoistumisen kasvu, sillä digitalisaatiosta koituvat hyödyt voivat jakautua epätasaisesti eri ihmisille. Lisäksi keskustelijat katsoivat, että tarvitaan lisää tutkimustietoa siitä, millaisia vaikutuksia digitalisaatiolla on eri ihmisiin.

”Digitaalisten palvelujen saavutettavuuden edistäminen sekä sähköisten palveluiden käyttämisen tuen kehittäminen on kirjattu hallitusohjelmaan. Digitaalisten palveluiden saavutettavuutta sekä digituen kehittämistä viedään eteenpäin valtiovarainministeriössä käynnistetyssä digitalisaation edistämisohjelmassa vuosille 2020-2023”, julkisen hallinnon digitalisaatiosta hallituksessa vastaava kuntaministeri Sirpa Paatero sanoi avauspuheenvuorossaan.

”Valtiovarainministeriö tukee hallinnon, osallisuuden ja hyvinvoinnin digitalisoitumista myös kunnissa. Tänä vuonna on käytettävissä 10 miljoonan euron määräraha kuntien päätöksenteon, hallinnon ja kuntademokratian digitalisaatioon sekä etätyökäytäntöjen ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Kuntien on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä, myös digitaalisista sellaisista”, kuntaministeri Paatero jatkoi.

"Keskustelujen pohjalta valmistellaan yhteenveto siitä, miten osallisuutta ja hyvinvointia tulisi digitalisoituvassa yhteiskunnassa edistää", Digi arkeen –neuvottelukunnan puheenjohtaja Marianne Heikkilä sanoo.

Kokonaan verkossa järjestettyyn keskustelutilaisuuteen osallistui liki 80 henkilöä laajasti yhteiskunnan eri organisaatioista ja osa-alueilta.

Digi arkeen –neuvottelukunta on yhteistyökanava kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden, viranomaisten ja julkisten palveluiden digitalisaatiosta vastaavan valtiovarainministeriön välillä. Neuvottelukunta toimii tärkeässä roolissa siinä, miten yhdenvertaisuuden toteutuminen huomioidaan digipalveluiden kehittämisessä, ja pyöreän pöydän keskusteluissa näitä teemoja nostetaan esiin.

Lisätietoja:
kuntaministerin erityisavustaja Valtteri Aaltonen, p. 0295 530 399, valtteri.aaltonen(at)vm.fi
finassineuvos Johanna Nurmi, p. 0295 539 171, johanna.nurmi(at)vm.fi