Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Allas delaktighet och välfärd är viktiga i det digitala samhället

Finansministeriet
29.10.2020 13.47
Pressmeddelande

Människors delaktighet och välfärd bör i allt högre grad beaktas i det digitaliserade samhället. Temat diskuterades i dag vid ett rundabordsmöte som ordnades av delegationen för digitalisering i vardagen. 

Vid rundabordssamtalet dryftades bland annat vad digital delaktighet och digitalt välbefinnande betyder. Det framkom att begreppen omfattar mera än bara frågor som hänför sig till användningen av e-tjänster. Den ökande ojämlikheten väckte oro bland diskussionsdeltagarna, eftersom nyttan av digitaliseringen kan fördelas ojämnt mellan olika människor. Dessutom ansåg diskussionsdeltagarna att det behövs mer forskningsrön om digitaliseringens konsekvenser för olika människor.

”Främjandet av tillgången till digitala tjänster samt utvecklandet av stödet för användningen av e-tjänster har skrivits in i regeringsprogrammet. Tillgången till digitala tjänster och utvecklingen av digitalt stöd främjas i det program för främjande av digitalisering 2020–2023 som inletts vid finansministeriet”, sade kommunminister Sirpa Paatero i sitt öppningsanförande. Kommunministern ansvarar också för digitalisering inom den offentliga förvaltningen.

”Finansministeriet stöder digitaliseringen av förvaltningen, delaktigheten och välfärden också i kommunerna. I år står ett anslag på 10 miljoner euro till förfogande för digitalisering av kommunernas beslutsfattande, förvaltning och kommunaldemokrati samt för utveckling av praxis för distansarbete och digitala tjänster. Kommunerna måste se till att det finns mångsidiga och effektiva möjligheter och metoder för deltagande och påverkan, även digitala sådana”, fortsatte kommunminister Paatero.

”Vi bereder på basis av rundabordsdiskussionerna ett sammandrag av hur delaktighet och välfärd bör främjas i ett digitaliserat samhälle”, säger Marianne Heikkilä, ordförande för delegationen för digitalisering i vardagen.

Nästan 80 personer från olika organisationer och delområden i samhället deltog i ett diskussionsmöte som ordnades helt på webben.

Delegationen för digitalisering i vardagen är en samarbetskanal mellan frivilligorganisationer, forskare, myndigheter och finansministeriet som ansvarar för digitaliseringen av offentliga tjänster. Delegationen har en viktig roll i hur likabehandling beaktas i utvecklingen av digitala tjänster, och dessa teman lyfts  fram vid rundabordssamtal.

Ytterligare information:
Valtteri Aaltonen, kommunministerns specialmedarbetare, tfn 0 295 530 399, valtteri.aaltonen(at)vm.fi
Johanna Nurmi, finansråd, tfn 0295 539 171, johanna.nurmi(at)vm.fi