Hyppää sisältöön
Media

Kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentiksi ehdotetaan 22,09 prosenttia vuonna 2023

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 19.9.2022 19.04
Tiedote

Hallitus esittää, että kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosenttia alennetaan 1,50 prosenttiyksiköllä siten, että vuoden 2023 alusta valtionosuuprosentti on 22,09 prosenttia. Kuntien omarahoitusosuudeksi tulee 77,91 prosenttia.

Valtionosuusprosentin muutoksessa on otettu lisäyksenä huomioon 0,12 prosenttiyksikköä, joka liittyy uusien ja laajenevien tehtävien toteuttamiseen. Niissä valtionosuusprosentti on 100. Uusina ja laajenevina tehtävinä on otettu huomioon

  • oppivelvollisuuden laajentaminen (1,0 miljoonaa euroa), 
  • varhaiskasvatuksen tuki (8,75 miljoonaa euroa), 
  • turvallinen opetukseen palaaminen opetuksesta epäämisen jälkeen (0,35 miljoonaa euroa), 
  • alueelliset opiskeluhuollon yhteistyöryhmät (0,27 miljoonaa euroa), 
  • kuntien opiskeluhuoltosuunnitelmat (0,06 miljoonaa euroa), 
  • sitouttava kouluyhteisötyö (3,33 miljoonaa euroa), 
  • juomavesidirektiivin toimeenpano (1,28 miljoonaa euroa) sekä 
  • varhaiskasvatuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat (0,376 miljoonaa euroa). 

Lisäksi valtionosuusprosenttia kasvattaa yhteensä 0,33 prosenttiyksikköä eräiden määräaikaisten valtionosuuden lisäysten muuttaminen pysyviksi.

Valtionosuusprosenttia laskevat vuonna 2023 valtionosuusjärjestelmässä käyttöön otettavat uudet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, asukasmäärän kasvun ja syrjäisyyden lisäosat, joiden rahoitus toteutetaan valtionosuusjärjestelmän sisällä valtionosuusprosenttia pienentämällä (-1,61 prosenttiyksikköä). Lisäksi osana hallituksen kehysriihessä päättämiä uudelleenkohdennuksia kuntien valtionosuuksien tasoa alennetaan pysyvästi 33 miljoonalla eurolla (-0,34 prosenttiyksikköä).

Määräaikaisista vähennyksistä poistuu lääkärihelikopteritoiminnan rahoitus

Lisäksi hallitus esittää kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen vuonna 2023 kohdistuvia määräaikaisia vähennyksiä. Niitä ovat pitkäaikaistyöttömien eläketuen menojen vähennys 0,18 euroa asukasta kohden (1,0 miljoonaa euroa) sekä kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmän päättymiseen liittyvä 10 miljoonan euron vähennys 1,81 euroa asukasta kohden. Valtionosuuteen ei enää tehdä määräaikaista vähennystä, joka koskee lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan rahoitusta.

Valtionosuudet vuonna 2023

Valtionosuutta kasvattaa vuonna 2023 indeksikorotus, joka on 3,8 prosenttia. Siitä aiheutuva valtionosuuden lisäys on noin 89 miljoonaa euroa. Kustannustenjaon tarkistusta ei lain siirtymäsäännösten mukaan tehdä vuonna 2023.

Peruspalvelujen valtionosuus vuonna 2023 on yhteensä noin 2,7 miljardia euroa. Taso on noin 5,2 miljardia euroa pienempi kuin vuonna 2022 varsinaisessa talousarviossa. Muutos johtuu pääosin sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksesta, jonka yhteydessä valtionosuutta siirretään 5,36 miljardia euroa hyvinvointialueiden rahoitukseen. Uudistus aiheuttaa myös merkittäviä muutoksia yksittäisten kuntien valtionosuuksiin. 

Esitys kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta liittyy esitykseen valtion vuoden 2023 talousarvioksi ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.

Lisätietoja: 
Hallitusneuvos Eeva Mäenpää, puh. 02955 30266, eeva.maenpaa(at)gov.fi
Neuvotteleva virkamies Jussi Lammassaari, puh. 02955 30060, jussi.lammassaari(at)gov.fi