Hyppää sisältöön
Media

Marianne Heikkilä Marttaliitosta vetämään digi-neuvottelukuntaa

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 8.3.2017 15.11
Tiedote
Kuvituskuva: mies, nainen ja tabletti.

Valtiovarainministeriö on asettanut Digi arkeen -neuvottelukunnan yhteistyö- ja vuoropuhelukanavaksi kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden ja julkisten palveluiden digitalisoinnista vastaavan valtiovarainministeriön välille.

Neuvottelukunnan tavoitteena on tukea digitaalisten palvelujen kehittämistä, jotta eri väestöryhmät pystyisivät käyttämään tasavertaisesti digitalisaation tuomia mahdollisuuksia.

Pääministeri Sipilän hallituksen ohjelmassa asetetaan tavoitteeksi rakentaa julkiset palvelut toimintatapoja uudistaen asiakaslähtöisiksi ja digitaalisiksi. Digitaalisilla palveluilla pystytään nykyistä paremmin takaamaan palvelujen tasavertainen saatavuus maan eri osissa ja erilaisten väestöryhmien kesken. Sähköisillä palveluilla voidaan monin tavoin helpottaa asioiden hoitoa ja lisätä osallistumisen mahdollisuuksia. Tämän toteutuminen vaatii kuitenkin palvelujen asiakaslähtöistä kehittämistä ja digitaalisten palvelujen käytön tuen tarjoamista niille, jotka pystyvät käyttämään digitaalisia palveluja avustettuna.

Digitaaliset palvelut vastaamaan käyttäjien tarpeita

”Digi Arkeen -neuvottelukunnan tärkein tehtävä on ottaa huomioon erilaiset näkökulmat digitaalisten palvelujen kehittämiseen liittyen. Tämä tapahtuu parhaiten yhteistyössä niiden toimijoiden kanssa, joilla on paras tieto eri väestöryhmien erityistarpeista,” sanoo julkisten palveluiden digitalisaatiosta vastaava kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen.

Neuvottelukunta toimii avoimesti ja järjestää tilaisuuksia ja muita osallistavia työskentelytapoja, joihin kutsutaan mukaan kansalaisjärjestökentän toimijoita ja hallinnon eri tahoja myös neuvottelukunnan kokoonpanon ulkopuolelta. Näin varmistetaan erilaisten tarpeiden ja näkökulmien huomioon ottaminen palvelujen kehittämisessä.

Neuvottelukunnan toimikausi on 8.3.2017– 28.2.2019. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii pääsihteeri Marianne Heikkilä Marttaliitosta ja hänen lisäkseen neuvottelukuntaan kuuluu 20 jäsentä, jotka edustavat kansalaisjärjestöjä ja tutkimusta. Neuvottelukuntaan kuuluu myös edustajat valtiovarainministeriöstä, oikeusministeriöstä ja sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Neuvottelukunta kokoontuu ensimmäisen kerran 31. maaliskuuta 2017.

Digi arkeen -neuvottelukunnan perustamista valmisteltiin myös kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen kokoon kutsumassa pyöreän pöydän keskustelussa 10. tammikuuta 2017. Tilaisuuteen osallistui noin 50 vammais-, eläkeläis- ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen edustajaa. Sen yhteenvetoa on hyödynnetty neuvottelukunnan tehtävän määrittelyssä.

Neuvottelukunnan asettamispäätös
Neuvottelukunnan asettamispäätös (html)

Yhteenveto pyöreän pöydän keskustelusta sähköisistä palveluista 
Yhteenveto pyöreän pöydän keskustelusta sähköisistä palveluista (html)

Lisätietoja:

Ministerin erityisavustaja Tuomas Vanhanen, puh. 02955 30216, tuomas.vanhanen(at)vm.fi
Neuvotteleva virkamies Johanna Nurmi, puh. 02955 30171, johanna.nurmi(at)vm.fi

Anu Vehviläinen Hallintopolitiikka Julkisen hallinnon ICT kärkihankkeet