Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Marianne Heikkilä ordförande för digi-delegationen

Finansministeriet
8.3.2017 15.11
Pressmeddelande

Finansministeriet har tillsatt en delegation, Digi i vardagen, som en kanal för samarbetet och dialogen mellan frivilligorganisationerna, forskarna och finansministeriet, som ansvarar för digitaliseringen av de offentliga tjänsterna. Delegationen har som mål att stödja utvecklingen av de digitala tjänsterna, så att olika befolkningsgrupper på ett likvärdigt sätt ska kunna ta vara på de möjligheter som digitaliseringen för med sig.

I regeringsprogrammet för statsminister Sipiläs regering ställs det som mål att man genom förnyelse av verksamhetssätten ska göra de offentliga tjänsterna kundorienterade och digitala. Med digitala tjänster kan man bättre än hittills säkerställa att människor i olika delar av landet och olika befolkningsgrupper har lika tillgång till tjänster. Med elektroniska tjänster kan man på många sätt underlätta skötseln av ärenden och öka möjligheterna till delaktighet. Detta kräver dock att tjänsterna utvecklas på ett kundorienterat sätt och att stöd i användningen av digitala tjänster erbjuds dem som assisterat kan använda digitala tjänster.

Digitala tjänster som svarar mot användarnas behov

”Delegations viktigaste uppgift är att beakta olika synpunkter som hänför sig till utvecklingen av digitala tjänster. Detta görs bäst i samarbete med de aktörer som har den bästa kunskapen om specialbehoven hos olika befolkningsgrupper”, säger kommun- och reformminister Anu Vehviläinen, som ansvarar för digitaliseringen av offentliga tjänster.

Delegationen har ett öppet arbetssätt, och den ordnar olika slags evenemang och andra inkluderande arbetsmöten i samarbete med aktörer från icke-statliga organisationer och andra förvaltningssektorer som inte är företrädda i delegationen. På så sätt säkerställer man att olika slags behov och synpunkter beaktas vid utvecklingen av tjänsterna.

Delegationens mandatperiod är 8.3.2017–28.2.2019. Ordförande för delegationen är generalsekreterare Marianne Heikkilä från Marthaförbundet. Till delegationen hör också 20 medlemmar, som företräder frivilligorganisationer och forskningsorgan. Till delegationen hör också företrädare för finansministeriet, justitieministeriet och social- och hälsovårdsministeriet.

Delegationen sammanträder första gången den 31 mars 2017.

Inrättandet av delegationen Digi i vardagen bereddes också vid en rundabordsdiskussion den 10 januari 2017 som sammankallats av kommun- och reformminister Anu Vehviläinen. Närmare 50 företrädare för handikapp-, pensionärs- samt social- och hälsovårdsorganisationer deltog i mötet. Sammanfattningen från mötet har utnyttjats vid fastställandet av delegationens uppgift.

Beslut om inrättande av delegationen (på finska)
Beslut om inrättande av delegationen (html på finska)

Sammanfattning av rundabordsdiskussionerna om elektroniska tjänster (på finska)
Sammanfattning av rundabordsdiskussionerna om elektroniska tjänster (html på finska)

Ytterligare information:

Tuomas Vanhanen, ministerns specialmedarbetare, tfn 0295 530 216, tuomas.vanhanen(at)vm.fi
Johanna Nurmi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 171, johanna.nurmi(at)vm.fi

Anu Vehviläinen Förvaltningspolitiken Offentliga förvaltningens ICT spetsprojekt