Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Valtion työmarkkinalaitos tiedottaa
Neuvottelutulos valtion virka- ja työehtosopimuksesta kaudelle 2020 – 2022 hyväksytty

Valtiovarainministeriö 2.4.2020 16.00
Tiedote

Valtion työmarkkinalaitos on sopinut valtion henkilöstöä koskevan yleisen linjan mukaisen virka- ja työehtosopimuksen sopimuskaudelle 1.4.2020 - 28.2.2022 pääsopijajärjestöjen Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Ammattiliitto Pro:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n kanssa.

Neuvottelutulos saavutettiin 31.3.2020 illalla. Pääsopijajärjestöjen hallinnot ovat käsitelleet sopimuksen päättävissä elimissään ja hyväksyneet sen.

Yleisen linjan mukainen palkkaratkaisu

Sopimuksen yleisen linjan mukainen palkankorotusten kustannusvaikutus on 3,07 %.

Palkkaratkaisu koostuu kahdesta yleiskorotuserästä ja paikallisesti sovittavasta ns. virastoerästä. Ensimmäinen yleiskorotus, suuruudeltaan 1,10 %, maksetaan 1.8.2020. Toinen yleiskorotus, 0,97 %, kuitenkin vähintään 20,37 euroa, maksetaan 1.6.2021. Virastoeränä toteutetaan 1,00 % 1.5.2021 lukien.

Työaika-asiat sopimusratkaisussa

Valtion sopimusratkaisussa sovittiin kilpailukykysopimukseen perustuneiden työajan pidentämisratkaisujen purkamisesta 1.10.2020 alkaen. Työaikojen pituudet palautuvat kilpailukykysopimusta edeltävälle tasolle. Sopimuksessa sovittiin myös työajan pidennyksen poistumista korvaavista järjestelyistä 1.1.2021 alkaen. Niiden avulla työnantajalla on mahdollisuus teettää henkilöstöllä keskimäärin 18 työtuntia kalenterivuodessa lisätyökorvausta vastaavalla korvauksella.

Sopimus sisältää myös uudesta työaikalaista johtuvia muutoksia. Työajan enimmäismäärän tarkastelujaksoksi sovittiin kalenterivuosi ja viikkolepomääräyksiä muutettiin joustavammiksi. Myös virastotyöajan viikkoylityön laskentaa muutettiin.  

Virka- ja työehtosopimus on laaja kokonaisuus

Valtio työllistää n. 75 000 henkilöä, joista merkittävä osa työskentelee turvallisuussektorilla. Valtion virka- ja työehtosopimus on laaja kokonaisuus.

”Työrauhan säilyttäminen on meille työnantajana erityisesti näin poikkeuksellisina aikoina ratkaisevan tärkeä asia. Saimme myös sovittua monta työnantajalle merkityksellistä asiaa tekstimuutoksina laajaan sopimuskokonaisuuteen. Työajan kilpailukykysopimuksen pidennyksen sijaan saimme myös toimivan mallin työajan tilapäiseen pidentämiseen. Myös mahdollisuudet työajan tuloksellisempaan käyttöön paranivat”, neuvottelujohtaja Sari Ojanen toteaa.

Lisätietoja:

Neuvottelujohtaja Sari Ojanen, puh. 02955 30109
@OjanenSari

Valtio työnantajana Valtiovarainministeriö