Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Irtisanominen kollektiiviperusteella                          Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Luvaton poissaolo

Uudelleen sijoittaminen                                              18/0080/2

Yhdenvertainen kohtelu

                                                                                       26.2.2018

Syyttäjänvirasto oli irtisanonut syyttäjänsihteeri A:n virkasuhteen päättymään kahden kuukauden irtisanomisajan kuluttua. A:lla oli irtisanomisaikana ollut työvelvoite. Päätöksen mukaan virasto oli 21.9.2016 tekemällään päätöksellä sijoittanut A:n hoitaman syyttäjänsihteerin viran Sodankylän palvelutoimistosta Rovaniemen päätoimipaikkaan 1.1.2017 alkaen. A ei ollut virkavapaansa päätyttyä 18.4.2017 siirtynyt työskentelemään Rovaniemelle, minkä vuoksi hänet oli irtisanottu. A oli vedonnut muun ohella siihen, että kihlakunnansyyttäjä B oli saanut jatkaa työskentelyä Sodankylän palvelutoimiston tiloissa vielä 11.1.2017 jälkeen.

Hallinto-oikeus oli 26.2.2018 antamallaan päätöksellä hylännyt A:n syyttäjänsihteerin viran siirtämispäätöksestä tekemän valituksen. Hallinto-oikeuden perustelujen mukaan A:n hoitama syyttäjänsihteerin virka oli viraston yhteinen ja päätös, jolla mainittu virka oli sijoitettu toiseen toimipisteeseen, oli luonteeltaan hallinnon sisäinen määräys, joka oli liittynyt viraston yleiseen organisointiin ja töiden tarkoituksenmukaiseen järjestelyyn.

Maanantaina 9.1.2017 A ei ollut noudattanut edellä mainittua päätöstä eikä johtavan kihlakunnansyyttäjän kehotuksia saapua töihin Rovaniemelle, vaan hän oli mennyt töihin Sodankylään. Hän oli menetellyt samoin tiistaina ja keskiviikkona. Torstaina 12.1. A oli ollut poissa työpaikaltaan ilmoittamatta syytä poissaololleen ja perjantaina 13.1. virkavapaalla terveydenhoitajan todistuksen perusteella. Seuraavalla viikolla A oli esittänyt osin takautuvan ja uuteen syyhyn perustuvan terveydenhoitajan todistuksen alkuviikon poissaolojen taustaksi. Tämän jälkeen A oli ollut virkavapaalla lääkärinlausuntojen perusteella torstaihin 13.4.2017 saakka. A ei ollut saapunut työpaikalleen virkavapaansa päätyttyä tiistaina 18.4.2017 eikä tämän jälkeen, ja hän oli toistuvasti ilmoittanut, ettei aio siirtyä työskentelemään Rovaniemelle.

Edellä todettu huomioon ottaen hallinto-oikeus totesi, että syyttäjänvirastolla oli ollut valtion virkamieslaissa tarkoitettu peruste A:n irtisanomiseen. Se, että B, toisin kuin A, oli saanut jatkaa työskentelyä Sodankylän palvelutoimiston tiloissa, oli johtunut heidän virkoihinsa kuuluvien työtehtävien erilaisuudesta ja oli liittynyt syyttäjänviraston 21.9.2016 tekemään viran sijoittamista koskevan päätöksen täytäntöönpanoon. Viraston ei siten voitu katsoa toimineen asiassa virkamiesten tasapuolisen kohtelun vaatimusten tai yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti.

 

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

 

Lainvoimainen.

 

Valtion_virkamieslaki_11_§_1_momentti

Valtion­_virkamieslaki_27_§_3_momentti

Yhdenvertaisuuslaki_8_§_1_momentti