Hyppää sisältöön
Media

Dialogerna under undantagstiden djuplodade i de motstridiga erfarenheterna under krisåret

finansministeriet
Utgivningsdatum 28.12.2020 12.02 | Publicerad på svenska 30.12.2020 kl. 11.09
Pressmeddelande

Sedan april 2020 har människor mött varandra i dialoger under undantagstiden som ordnats under coronakrisens gång. I en diskussionsserie som samordnades av DialogAkademin, Dialogpaus-stiftelsen, justitieministeriet, Sitra och finansministeriet ordnades det 232 dialoger under nio diskussionsdagar på olika håll i Finland och i världen. Över 1 600 personer från olika åldersgrupper och yrken deltog i diskussionerna. Dialogerna ordnades av nästan 100 aktörer från olika delar av samhället: organisationer, kommuner, ministerier, religiösa samfund, företag och enskilda medborgare.

Det har varit fråga om en unik gemensam ansträngning från medborgarnas och myndigheternas sida, som har ökat människors förståelse och byggt upp det samhälleliga förtroendet i svåra tider. Den övergripande uppfattningen av vårt samhälle har uppdaterats under coronatiden.

”Dialogerna under undantagstiden har varit mycket värdefulla för oss vid finansministeriet. Via dem har vi fått viktig information som kan användas bland annat i Covid-19 beredskapsarbetet, i styrningen av förvaltningspolitiken och i den förtroendebedömning OECD gör om Finland”, säger finansrådet Katju Holkeri från finansministeriet.

Målet med dialogerna var att erbjuda medborgare och sammanslutningar en möjlighet att föra en konstruktiv diskussion och öka förståelsen för hur det är att leva i Finland under exceptionella omständigheter. 

Sammanfattningarna av dialogerna skapar en bild av förhållandena i samhället under undantagstiden

Dialogerna under undantagstiden sammanställdes till sammandrag som skapar en mångdimensionell helhetsbild av det rådande läget i vårt samhälle. Deltagarnas olika bakgrunder och livssituationer, och deras erfarenheter illustrerar hur coronaepidemin format våra liv. Dialogerna gav människorna möjlighet att stanna mitt i krisen, höra andra och samtidigt också lyssna på sig själva. 

”Dialogerna under undantagstiden har varit mycket viktiga. Behovet av en konstruktiv samhällsdebatt är stort i en situation där demokratin utmanas. En genuin dialog ökar både förståelsen och förtroendet, och Sitra arbetar också för att stärka dem”, kommenterar Sitras överombudsman Jyrki Katainen.

Dialogerna visar att en kontinuerlig undantagstid skapar spänningar och motstridiga upplevelser hos medborgarna. Människor berättar om en vardag som präglas av krisen, fördelarna och utmaningarna med distansarbete och distansstudier, uppkomsten och nedgången av värden, variationer i viljan att hjälpa, uppkomsten av en ny gemenskap och å andra sidan en minskning av kretsarna samt ständigt föränderliga framtidsvisioner. Det omfattande sammandraget finns i sin helhet på webbplatsen för Dialoger under undantagstiden. Sammanfattningarna har utnyttjats och kommer i fortsättningen att utnyttjas i många sammanhang i samband med statligt och kommunalt beslutsfattande och förvaltning. Dialogerna fortsätter i mars 2021.

Ytterligare information:

Finansministeriet: Katju Holkeri, finansråd, katju.holkeri(a)vm.fi, tfn 040 764 9880 

Dialogakademin: Janne Kareinen, chef, janne.kareinen(a)dialogiakatemia.fi, tfn 045 631 6516

Dialogpaus-stiftelsen: Laura Arikka, verkställande direktör, laura.arikka(a)eratauko.fi, tfn 044 579 2686