Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Puolustuskiinteistöjen ohjausryhmä käsitteli hankkeen tilannekatsausta

Valtiovarainministeriö 28.1.2020 15.17
Tiedote

Puolustuskiinteistöjen valmisteluhankkeen ohjausryhmän kuudes kokous pidettiin 17.1.2020. Kokouksessa käsiteltiin hankkeen tilannekatsausta, henkilöstöjärjestöjen infotilaisuuden järjestämistä sekä hankkeen budjetointia ja riskikarttaa.

Hallituksen esitys Puolustuskiinteistöjä koskevaksi lainsäädännöksi on toimitettu lausunnoille ajalle 10.1.-21.2.2020. Keskustelussa todettiin, että lainsäädännön voimaantulon jälkeen valmisteluryhmät muokataan tulevan toimivan organisaation osakokonaisuuksiksi. Ohjausryhmä vastaa koko hankkeen toimeenpanosta hallitusohjelman mukaisesti vuoden 2020 loppuun mennessä.

Hankkeen valmistelusta järjestettiin tiedotustilaisuus henkilöstöjärjestöille 21.1. Tilaisuudessa käytiin laajasti läpi hankkeen tavoitteita ja tilannetta sekä työstettiin yhteisesti usein kysyttyjä kysymyksiä.

Ohjausryhmä hyväksyi esityksen riskikartaksi ja riskienhallintasuunnitelmaksi. Hankkeen riskejä peilataan suhteessa hallitusohjelman tavoitteisiin ja jatkuvuuden hallintaan. Hanketoimiston valmistelema valmisteluhankkeen budjetti kirjattiin tiedoksi.

Ohjausryhmän seuraava kokous on 26.2.2020.

Lisätietoja:

Valtiovarainministeriö:

Ohjausryhmän puheenjohtaja, alivaltiosihteeri Päivi Nerg, puh. 0295 530 063, paivi.nerg(at)vm.fi

Hankejohtaja Lasse Koponen, puh. 0295 530 539, lasse.koponen(at)vm.fi

Puolustusministeriö:

Yksikön johtaja Sara Kajander, puh. 0295 140 080, sara.kajander(at)defmin.fi

Tavoitteenamme on varmistaa, että Suomessa on toimivat julkiset palvelut, hyvä hallinto ja että saamme elää kestävässä ja vakaassa yhteiskunnassa. Puolustushallinnon kiinteistöjärjestelmää kehitetään palvelemaan puolustushallinnon tarpeita aiempaa paremmin. Puolustuskiinteistöjen velvoitteista säädetään lailla ja tavoitteena on samalla vähentää toimitilakustannusten nousua. Puolustuskiinteistöjen perustaminen edellyttää huolellista valmistelua ja muutostyössä huomioidaan hyvän työnantajan periaatteet.