Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Styrgruppen för Försvarsfastigheter behandlade en överblick över projektet

Finansministeriet
28.1.2020 15.17
Pressmeddelande

Styrgruppen för projektet för beredningen av Försvarsfastigheter höll sitt sjätte möte 2020-01-17. Vid mötet behandlades lägesrapporten om projektet, ordnandet av ett informationsmöte för personalorganisationerna samt budgeteringen av projektet och kartläggningen av riskerna.

Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om försvarsfastigheter är på remiss under 10.1 –21.2 .2020. Vid diskussionen konstaterades det att beredningsgrupperna ombildas till delhelheter för den framtida fungerande organisationen efter att lagstiftningen trätt i kraft. Styrgruppen ansvarar för genomförandet av hela projektet i enlighet med regeringsprogrammet före utgången av 2020.

Gruppen ordnade en presskonferens för personalorganisationerna om beredningen av projektet den 21 januari. Vid mötet gick man igenom läget och målen med projektet på bred front och bearbetade ofta ställda frågor tillsammans.

Styrgruppen godkände förslaget till en riskkarta och en riskhanteringsplan. Riskerna med projektet jämförs med målen i regeringsprogrammet och hanteringen av kontinuiteten. Projektbyråns budget för beredningsprojektet registrerades för kännedom.
Styrgruppens nästa möte ordnas 2020-02-26.

Ytterligare information:

Finansministeriet:
Päivi Nerg, styrgruppens ordförande, understatssekreterare, tfn 0295 530 063, paivi.nerg(at)vm.fi

Lasse Koponen, projektledare, tfn 0295 530 539, lasse.koponen(at)vm.fi

Försvarsministeriet:
Sara Kajander, enhetsdirektör, tfn 0295 140 080, sara.kajander(at)defmin.fi

Vårt mål är att se till att Finland har välfungerande offentliga tjänster och en god förvaltning och att vi får leva i ett hållbart och stabilt samhälle. Försvarsförvaltningens fastighetssystem ska utvecklas så att det bättre än tidigare tillgodoser försvarsförvaltningens behov. Försvarsfastigheters förpliktelser ska anges i lag och målet är att man samtidigt ska kunna bromsa ökningen av lokalitetskostnaderna. Inrättandet av Försvarsfastigheter förutsätter noggrann beredning och vid ändringsarbetet beaktas principerna för en god arbetsgivare.