Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Sähköisen valtuutuksen luominen helpottuu vuodenvaihteessa

Valtiovarainministeriö
19.12.2019 14.12
Tiedote

Vuodenvaihteessa voimaan tulevan lainmuutoksen on tarkoitus helpottaa viranomaispalveluihin valtuuttamista. Samalla edistetään ulkomaan kansalaisten mahdollisuuksia tunnistautua viranomaispalveluihin.

Sähköisen asioinnin sujumisessa keskeistä on se, kuinka hyvin asiakkaan sähköinen tunnistaminen ja asiakkaan mahdollisuus valtuuttaa toinen henkilö asioimaan puolestaan sähköisen valtuutuksen perusteella onnistuvat. Jatkossa sähköisten valtuutusten rekisteröinti olisi mahdollista muutoinkin kuin Väestörekisterikeskuksen sähköiseen palveluun tunnistautumalla. Rekisteröinti olisi mahdollista esimerkiksi käyntiasioinnin yhteydessä siten, että valtuuttajan henkilöllisyys ja toimivalta tarkistetaan tarvittaessa rekisteröinnin yhteydessä toimitettavista asiakirjoista.

Muutoksella edistetään myös ulkomaan kansalaisten tunnistautumista viranomaispalveluihin: ulkomaan kansalaiset voisivat tunnistautua viranomaispalveluihin esimerkiksi uudella Digi- ja väestötietoviraston tarjoamalla ulkomaan kansalaisen tunnistusvälineellä.

Muutos mahdollistaa myös entistä joustavamman palvelun asiakkaille: valtuutusten rekisteröintiin sekä ulkomaan kansalaisen tunnistusvälineen myöntämiseen liittyviä avustavia tehtäviä voitaisiin hoitaa myös yhteispalvelussa.

Suomi.fi-maksut palvelu muuttuu viranomaisille maksulliseksi vuoden 2020 alusta

Suomi.fi-maksut on koko julkishallinnon käyttöön tarkoitettu verkkomaksamisen kokoamis- ja hallinnointipalvelu, joka mahdollistaa turvallisen maksujen suorittamisen julkishallinnon organisaatioille. Valtiokonttorin tuottama palvelu muuttuu maksulliseksi vuoden 2020 alusta lukien.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annettua lakia, väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettua lakia sekä julkisen hallinnon yhteispalvelusta annettua lakia. Eduskunta on hyväksynyt lait. Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti vahvistaa lainmuutokset tulemaan voimaan vuoden 2020 alussa.

Hallituksen esitys julkaistaan kokonaisuudessaan vm.fissä päätökset-sivulla.

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Eeva Lantto, puh. 0295 530 515, eeva.lantto(at)vm.fi