Hyppää sisältöön
Media

Savukkeiden ja nuuskan matkustajatuonti väheni

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 17.2.2022 9.38
Tiedote

Savukkeiden matkustajatuonti väheni viime vuonna 13 prosenttia ja nuuskan 26 prosenttia, ilmenee viranomaisten teettämästä haastattelututkimuksesta. Matkustajatuonnin taso säilyi alhaisella tasolla koronapandemian johdosta.

Suomalaiset matkustajat toivat Suomeen viime vuonna noin 146 miljoonaa savuketta ja noin 6,9 miljoonaa rasiaa nuuskaa. Savukkeiden matkustajatuonti väheni 13 prosenttia ja nuuskarasioiden 26 prosenttia vuodesta 2020.

Matkustajatuonnin määrä oli vuoden 2020 tapaan alhaisella tasolla, mikä johtuu pitkälti koronapandemiasta ja matkustusrajoituksista johtuvasta matkustamisen vähäisyydestä. Tutkimuksessa matkalta palanneiden määrä oli noin viidennes (21 prosenttia) vuoden 2019 määrästä. Maahan palanneista matkustajista 12 prosenttia toi mukanaan savukkeita ja 8 prosenttia nuuskaa.

Matkustajatuontitutkimuksen tulokset eivät mittaa ammattimaista laitonta maahantuontia.
Savukkeiden tuontia on seurattu kyselyssä vuodesta 2006 alkaen. Seurantajakson aikana matkustajatuonti on vähentynyt. Korkeimmillaan matkustajatuonti oli runsaat 800 miljoonaa savuketta vuonna 2008.

Nuuskan matkustajatuontia tiedusteltiin kyselyssä ensimmäisen kerran vuonna 2009. Seurantajakson aikana nuuskan matkustajatuonti on ollut kasvussa ja tuontimäärä oli korkeimmillaan vuonna 2018, noin 17,5 miljoonaa rasiaa. 

Eniten savukkeita ostetaan laivalta, nuuskaa Ruotsista

Savukkeiden ostopaikat jakautuivat kyselyn mukaan seuraavasti:

  • laivan myymälä: 77 miljoonaa savuketta (52 % matkustajien tuomista savukkeista)
  • Viro: 15 miljoonaa savuketta (10 %)
  • Venäjä: 7 miljoonaa savuketta (5 %)
  • Latvia: 3 miljoonaa savuketta (2 %)
  • jokin muu EU-maa: 17 miljoonaa savuketta (12 %)
  • lentokenttä: 8 miljoonaa savuketta (5 %)
  • muu ostopaikka: 20 miljoonaa savuketta (14 %).

Nuuskan ostopaikat jakautuivat kyselyn mukaan seuraavasti:

  • Ruotsi: 5,5 miljoonaa rasiaa (80 % matkustajien tuomista nuuskarasioista)
  • laivan myymälä: 1,3 miljoonaa rasiaa (19 %)
  • muu ostopaikka: 0,1 miljoonaa rasiaa (1 %).

Omaan ja toisen käyttöön

Matkustajista 68 prosenttia toi savukkeet omaan käyttöön, 22 prosenttia jonkun toisen käyttöön ja 10 prosenttia sekä omaan että toisen käyttöön. Matkustajista 35 prosenttia ilmoitti tuoneensa kerralla enemmän kuin yhden kartongin savukkeita.

Nuuskan matkustajatuonnissa 78 prosenttia matkustajista sanoi tuoneensa nuuskarasiat omaan käyttöön, 14 prosenttia jonkun toisen käyttöön ja 8 prosenttia sekä omaan että toisen henkilön käyttöön. Nuuskaa tuotiin laskennallisesti keskimäärin 660 grammaa (noin 30 rasiaa) kerralla paluuta kohden. Tuodut nuuskamäärät vaihtelivat suuresti muutamasta kymmenestä grammasta useisiin kiloihin.

Menetelmänä puhelinhaastattelu

Matkustajatuontia seurataan viikoittain Kantar TNS:n toteuttamilla puhelinhaastatteluilla, joihin valitaan joka viikko satunnaisotannalla 500 yli 15-vuotiasta suomalaista (pois lukien Ahvenanmaa). Tarkasteluajanjakson tiedot perustuvat näin ollen yli 26 000 yhteydenottoon. Vuonna 2021 haastatelluista noin 600 henkilöä oli käynyt ulkomailla ja vastasi kyselyyn. Haastattelussa selvitetään tupakkatuotteiden matkustajatuontia kahden edellisen viikon aikana. 

Satunnaisotannalla saadut vastaukset yleistetään väestötasolle siten, että kunkin väestöryhmän vastaukset kuvaavat sen väestöryhmän kokoa. Matkustajatuontitulosten vaihteluväli on savukkeiden osalta vuositasolla +/– 50 miljoonaa kappaletta ja nuuskan osalta +/– 3,2 miljoonaa rasiaa (95 prosentin luottamustasolla). 

Matkustajatuontiseurantatutkimuksen teettivät valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö.

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Jenni Oksanen, valtiovarainministeriö, puh. 02955 30577, jenni.oksanen(at)gov.fi
Erityisasiantuntija Jaana Markkula, sosiaali- ja terveysministeriö, puh. 0295 163639, jaana.markkula(at)gov.fi