Hoppa till innehåll
Media

Resandeinförseln av cigaretter och snus minskade

finansministeriet
Utgivningsdatum 17.2.2022 9.38
Pressmeddelande

Resandeinförseln av cigaretter minskade i fjol med 13 procent och resandeinförseln av snus med 26 procent, framgår av en intervjuundersökning som myndigheterna beställt. Resandeinförseln förblev på en låg nivå på grund av covid-19-pandemin.

Finländska resenärer förde i fjol in cirka 146 miljoner cigaretter och cirka 6,9 miljoner dosor snus. Privatinförseln av cigaretter minskade med 13 procent och privatinförseln av snusdosor med 26 procent jämfört med 2020.

Resandeinförseln låg i likhet med 2020 på en låg nivå, vilket i hög grad beror på covid-19-pandemin och på att resandet minskat till följd av reserestriktioner. Antalet personer som återvänt från en resa var enligt undersökningen ungefär en femtedel (21 procent) av 2019 års dito. Av de resenärer som återvände till landet förde 12 procent med sig cigaretter och 8 procent snus.
Undersökningen av resandeinförseln ger emellertid inte någon information om professionell olaglig införsel.

Införseln av cigaretter har följts upp med hjälp av enkäter sedan 2006. Privatinförseln har minskat under uppföljningsperioden. Resandeinförseln var störst 2008 då den uppgick till drygt 800 miljoner cigaretter.

Resandeinförseln av snus undersöktes första gången 2009. Resandeinförseln av snus har ökat under uppföljningsperioden och importvolymen var som högst 2018, ca 17,5 miljoner dosor. 

Cigaretter köps för det mesta på färjor, snus från Sverige

Cigarretter köps enligt enkäten på följande ställen:

  • Butik på färjan: 77 miljoner cigaretter (52 % av cigaretterna resenärer importerar)
  • Estland: 15 miljoner cigaretter (10 %)
  • Ryssland: 7 miljoner cigaretter (5 %)
  • Lettland: 3 miljoner cigaretter (2 %)
  • något annat EU-land: 17 miljoner cigaretter (12 %)
  • flygfältet: 8 miljoner cigaretter (5 %)
  • annat köpställe: 20 miljoner dosor (14 %).

Snus köps enligt enkäten på följande ställen:

  • Sverige 5,5 miljoner dosor (80 % av snusdosor som resenärer infört)
  • butik på färjan: 1,3 miljoner dosor ( 19%)
  • annat köpställe: 0,1 miljoner dosor (1 %)

För eget bruk och åt andra

Av alla resenärer förde 68 procent in cigaretterna för eget bruk, 22 procent åt någon annan och 10 procent både för eget och för någon annans bruk. Av resenärerna uppgav 35 procent att de under en och samma resa hade fört in mera än en kartong cigaretter.

När det gäller resandeinförseln av snus svarade 78 procent av resenärerna att de fört in snusdosorna för eget bruk, 14 procent åt någon annan och 8 procent både för eget och för någon annans bruk. Snus infördes enligt uppskattning i genomsnitt 660 gram (cirka 30 dosor) per inresa. De införda snusmängderna varierade stort från några tiotals gram till flera kilo.

Enkäten genomfördes som telefonintervju

Resandeinförseln följs varje vecka med telefonintervjuer som Kantar TNS genomför. Till intervjuerna väljs varje vecka ut 500 finländare över 15 år (med undantag av Åland) genom slumpmässigt urval. Uppgifterna från undersökningsperioden baserar sig således på dryga 26 000 kontakter. Av de som intervjuades 2021 hade cirka 600 besökt utlandet och besvarat enkäten. Vid intervjun utreds privatinförseln av tobaksprodukter under de två föregående veckorna. 

De slumpmässigt utvalda svaren generaliseras till befolkningsnivå så att svaren för varje befolkningsgrupp beskriver storleken på denna befolkningsgrupp. Variationsintervallet för resandeinförselresultaten är +/– 50 miljoner stycken i fråga om cigaretter och +/– 3,2 miljoner dosor på årsnivå i fråga om snus (med 95 procents konfidensnivå). 

Uppföljningsundersökningen om resandeinförsel gjordes av finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet.

Mer information:
Jenni Oksanen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn 02955 30577, jenni.oksanen(at)gov.fi
Jaana Markkula, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163639, jaana.markkula(at)gov.fi