Hyppää sisältöön
Media

Suomen ja Espanjan välinen verosopimus allekirjoitettiin

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 15.12.2015 17.15
Tiedote

Valtiovarainministeri Alexander Stubb allekirjoitti tänään 15.12.2015 Suomen ja Espanjan välisen uuden verosopimuksen Espanjan Suomen suurlähettilään María Jesús Figa López-Palopin kanssa. Sopimus on vielä hyväksyttävä molempien maiden parlamenteissa

Nykyinen Suomen ja Espanjan välinen verosopimus on vuodelta 1967. Sopimus on monin osin vanhentunut eikä vastaa Suomen noudattamaa verosopimuspolitiikkaa. Erityisesti eläkkeen verottamista koskeva määräys on kaivannut uudistamista.

Nyt allekirjoitettu sopimus rakentuu eräin poikkeuksin OECD:n laatimalle mallisopimukselle. Nykyisen sopimuksen mukanaan Suomi saa verottaa vain julkisesta palveluksesta saatua eläkettä, jos se maksetaan Espanjassa asuvalle henkilölle. Uuden sopimuksen myötä Suomen verottamisoikeus laajenee ja Suomi saa verottaa myös muita Suomesta Espanjaan maksettavia eläkkeitä. Näissä tilanteissa eläkkeen kaksinkertaisen verotuksen poistaa poikkeuksellisesti lähdevaltio eli Espanjassa asuvalle henkilölle Suomesta maksettavasta eläkkeestä Suomessa menevästä verosta vähennetään tästä eläkkeestä Espanjassa maksettu vero.

Lisäksi on sovittu kolmen vuoden siirtymäajasta, jonka aikana sovelletaan nykyisen sopimuksen eläkeartiklaa. Nykyisen eläkeartiklan soveltamisen ehtona kuitenkin on se, että asuinvaltio verottaa eläkettä. Jos asuinvaltio ei verota eläkettä, uutta sopimusta aletaan soveltaa ilman siirtymäaikaa.

Sopimus muuttaa muun muassa Suomessa sijaitsevan osakehuoneiston vuokrauksesta ja myynnistä saatavan tulon verotusta. Jatkossa Suomi verottaa sekä vuokratuloa että luovutusvoittoa, joita Espanjassa asuvat henkilöt saavat Suomessa sijaitsevista osakehuoneistoista. Myös kaksinkertaisen verotuksen poistamiseen käytettävä menetelmä muuttuu vapautusmenetelmästä hyvitysmenetelmään Suomen nykyisin noudattaman verosopimuspolitiikan mukaisesti.

Yleisesti katsottuna sopimus sisältää määräyksiä, joilla sopimusvaltiolle myönnetään oikeus verottaa eri tuloja, kun taas toisen sopimusvaltion on vastaavasti luovuttava käyttämästä omaan verolainsäädäntöön perustuvaa verottamisoikeuttaan tai muulla tavoin myönnettävä huojennusta verosta, jotta kansainvälinen kaksinkertainen verotus vältetään.

Lisätietoja:

Hallitusneuvos Antero Toivainen, puh. 02955 30098

Erityisavustaja Suvi Aherto, puh. 050 349 6121