Hoppa till innehåll
Media

Skatteavtal mellan Finland och Spanien undertecknat

finansministeriet
Utgivningsdatum 15.12.2015 17.15
Pressmeddelande

Finansminister Alexander Stubb undertecknade den 15 december 2015 tillsammans med ambassadör María Jesús Figa López-Palop det nya skatteavtalet mellan Spanien och Finland. Avtalet ska ännu antas av parlamenten i de båda länderna

Det nuvarande skatteavtalet mellan Finland och Spanien tecknades 1967. Avtalet är föråldrat och motsvarar inte längre Finlands skatteavtalspolicy. Beskattningen av pensioner har i synnerhet krävt revidering. 

Avtalet som nu tecknats baserar sig med vissa undantag på OECD:s avtalsmodell. Enligt det gällande avtalet kan Finland enbart beskatta pensioner från arbete inom den offentliga sektorn, om de betalas till personer bosatta i Spanien. Det nya avtalet utvidgar Finlands beskattningsrätt, och Finland får möjlighet att beskatta även andra pensioner som betalas från Finland till Spanien.  I dessa situationer avhjälps dubbelbeskattningen av pension exceptionellt av källstaten, vilket betyder att man på den skatt som tas ut på pension som betalas från Finland till en i Spanien bosatt person drar av den skatt som betalats i Spanien. 

Man har dessutom kommit överens om en tre års övergångsperiod under vilken man tillämpar pensionsartikeln i det gällande avtalet. Villkoret för tillämpningen av den nuvarande pensionsartikeln är emellertid att hemviststaten beskattar pensionen. Ifall hemviststaten inte beskattar pensionen ska det nya avtalet tillämpas utan någon övergångsperiod. 

Avtalet ändrar bland annat på beskattningen av inkomst av uthyrning och försäljning av aktielägenheter i Finland. I fortsättningen kan Finland beskatta både hyresinkomster och överlåtelsevinster som personer bosatta i Spanien erhåller från aktielägenheter i Finland. Förfarandet för undvikande av dubbelbeskattning ändras från ett befrielseförfarande till ett gottgörelseförfarande i enlighet med Finlands gällande skatteavtalspolitik.

Avtalet innehåller allmänt taget bestämmelser som ger avtalsstaten rätt att beskatta olika inkomster, medan den andra avtalsstaten på motsvarande sätt bör avstå från att tillämpa sin beskattningsrätt som baserar sig på den egna skattelagstiftningen, eller på annat sätt bevilja skattelättnader, så att internationell dubbelbeskattning kan undvikas. 

Ytterligare information:

Antero Toivainen, regeringsråd, tfn 02955 30098

Suvi Aherto, specialmedarbetare, tfn 050 349 6121

Alexander Stubb Beskattning