Hyppää sisältöön
Media

Suomen kestävän kasvun ohjelma
Suomi päivittää elpymis- ja palautumissuunnitelmaansa

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 30.6.2022 12.37
Tiedote
Suomen kestävän  kasvun ohjelma.

Suomen osuus EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen avustuksista pienenee noin 1,8 miljardiin euroon nykyhinnoin, koska Suomen talous on kehittynyt ennustettua paremmin. Yhteensä Suomi saa EU:n elpymisvälineen ohjelmista noin 2,6 miljardia euroa nykyhinnoin. Suomen kestävän kasvun ministerityöryhmä on linjannut, miten Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaa päivitetään muutoksen vuoksi.

Kun EU hyväksyi asetuksen elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF) viime vuonna, Suomen RRF-avustusten määräksi arvioitiin 2,1 miljardia euroa. Tämän perusteella arvioitiin, että Suomi saisi EU:n elpymisvälineestä avustuksia yhteensä 2,9 miljardia. Elpymisvälineeseen kuuluu seitsemän ohjelmaa, joista RRF on suurin.

Nyt komissio on päivittänyt tietoja siitä, kuinka paljon jäsenmaat saavat avustuksia elpymis- ja palautumistukivälineestä. Muutoksiin ovat vaikuttaneet maiden talouskehitys viime ja toissa vuonna. Suomen saanto pienenee, koska Suomen talous on kehittynyt ennustettua paremmin. Vastaavasti enemmän avustuksia saavat ne maat, joiden talous on kärsinyt pahasti koronakriisistä.

Suomi vauhdittaa EU-rahoituksella uudistuksia ja investointeja

Suomen kestävän kasvun ministerityöryhmä on linjannut, miten Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaa päivitetään muutoksen vuoksi. Suunnitelma on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, jolla vauhditetaan uudistuksia ja investointeja.

Uudistukset ja investoinnit jakautuvat neljälle pilarille:

  1. vihreä siirtymä
  2. digitalisaatio
  3. työllisyys ja osaaminen
  4. sosiaali- ja terveyspalvelut.

Elpymissuunnitelmasta jäisi linjauksen mukaan pois muun muassa 70 miljoonan euron tuki öljylämmityksestä luopumiselle. Ministerityöryhmä linjasi, että tästä 40 miljoonaa euroa korvattaisiin kansallisella tuella. Suunnitelmasta karsiutuisi myös sähköautojen yksityisen latausinfran tuki, johon oli varattu 20 miljoonaa euroa. Ministerityöryhmän linjauksen mukaan lautausinfra saisi kansallista tukea vähintään 10 miljoonaa euroa.

Suomessa elpymis- ja palautumissuunnitelman päivityksen hyväksyy valtioneuvosto. Sen jälkeen Euroopan komissio arvioi suunnitelman päivityksen, ja lopullisesti päivityksen hyväksyy EU:n neuvosto.

Lisätietoja:

Finanssineuvos Laura Vartia, puh. 029 5530 228, laura.vartia(at)gov.fi
EU-sihteeristön päällikkö Marketta Henriksson, puh. 02955 30441, marketta.henriksson(at)gov.fi

Euroopan unionin rahoittama – Next Generation EU.