Hoppa till innehåll
Media

Finlands program för hållbar tillväxt
Finland uppdaterar sin återhämtnings- och resiliensplan

finansministeriet
Utgivningsdatum 30.6.2022 12.37
Pressmeddelande
Finlands program för hållbar tillväxt.

Finlands andel av understöden från faciliteten för återhämtning och resiliens krymper till cirka 1,8 miljarder euro i löpande priser, eftersom Finlands ekonomi har utvecklats bättre än väntat. Finland får sammanlagt cirka 2,6 miljarder euro i löpande priser från programmen i EU:s återhämtningsinstrument. Finlands ministerarbetsgrupp för hållbar tillväxt har dragit upp riktlinjerna för hur Finlands återhämtnings- och resiliensplan ska uppdateras till följd av ändringen.

När EU ifjol godkände förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens, uppskattades Finlands understöd från faciliteten till cirka 2,1 miljarder euro. Baserat på detta uppskattades att Finland skulle få sammanlagt 2,9 miljarder euro i understöd från EU:s återhämtningsinstrument. I återhämtningsinstrumentet ingår sju olika program, och det största av dem är faciliteten för återhämtning och resiliens.

Kommissionen har nu uppdaterat uppgifterna om hur stora understöd medlemsländerna får från faciliteten för återhämtning och resiliens. Ändringarna beror på den ekonomiska utvecklingen i länderna ifjol och året före det. Den andel som Finland får krymper eftersom Finlands ekonomi har utvecklats bättre än väntat. På motsvarande sätt får de länder vars ekonomi lidit mycket av coronakrisen mer i understöd.

Genom EU-finansieringen påskyndar Finland reformer och investeringar

Finlands ministerarbetsgrupp för hållbar tillväxt har dragit upp riktlinjerna för hur Finlands återhämtnings- och resiliensplan ska uppdateras till följd av ändringen. Planen är en del av Finlands program för hållbar tillväxt. Avsikten är att planen ska påskynda reformer och investeringar.

Reformerna och investeringarna är indelade i fyra pelare:

  1. den gröna omställningen
  2. digitalisering
  3. sysselsättning och kompetens
  4. social- och hälsotjänster.

I återhämtningsplanen faller enligt riktlinjerna bland annat stödet på 70 miljoner euro för slopande av oljeuppvärmningen bort. Enligt ministerarbetsgruppens riktlinjer ska 40 miljoner av detta ersättas med nationellt stöd. Ur planen gallras också stödet till den privata laddningsinfrastrukturen för elbilar, för vilket 20 miljoner euro hade reserverats. Enligt ministerarbetsgruppens riktlinjer får laddningsinfrastrukturen minst 10 miljoner euro i nationellt stöd.

I Finland är det statsrådet som godkänner återhämtnings- och resiliensplan. Efter det bedömer Europeiska kommissionen uppdateringen av planen och uppdateringen godkänns slutligen av Europeiska unionens råd.

Mer information:

Laura Vartia, finansråd, tfn 029 5530 228, laura.vartia(at)gov.fi
Marketta Henriksson, chef för EU-sekretariatet, tfn 02955 30441, marketta.henriksson(at)gov.fi

Finansieras av Europeiska unionen – Next Generation EU.