Hyppää sisältöön
Media

Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hanke käyntiin – Julkiset tiedot mahdollisimman laajaan käyttöön laadukkaasti ja yhteentoimivasti

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 4.5.2020 13.40
Tiedote
Henkilöt pohtivat kokouksessa tulevia asioita.

Valtiovarainministeriö on 30.4.2020 asettanut Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeen vuosille 2020-2022. Hanke edistää julkisen tiedon entistä laajempaa ja tehokkaampaa hyödyntämistä koko yhteiskunnassa niin päätöksenteossa, liiketoiminnassa, tutkimuksessa kuin kansalaisvaikuttamisessakin.

Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeen tavoitteena on kasvattaa hyödynnettävissä olevan julkisen tiedon, esimerkiksi tilastotietojen ja yritysten omistustietojen, määrää merkittävästi. Toimenpiteitä kohdennetaan erityisesti eniten hyötypotentiaalia omaaviin tietoaineistoihin, joita saatetaan hyödynnettäväksi joko avoimena tietona tai mahdollisimman laajaan käyttöön ensisijaisesti ohjelmointirajapintojen (API, Application Programming Interface) kautta. Hyödynnettävissä olevan tiedon on tarkoitus olla mahdollisimman laadukasta, yhteentoimivaa sekä helposti löydettävää ja ymmärrettävää.

Hanke toteuttaa pääministeri Marinin hallitusohjelman tavoitetta syventää tietopolitiikan johtamista ja tehdä julkisen tiedon avoimuudesta koko tietopolitiikan kantava periaate. Hanke on osa Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategisten toimenpiteiden kokonaisuutta. Hanke tukee myös avoimen datan direktiivin ((EU) 2019/1024) kansallista toimeenpanoa. Hankkeessa hyödynnetään mm. Avoimen tiedon ohjelmassa 2013-2015 ja lukuisten eri tahojen tekemää arvokasta työtä tiedon avaamisen ja hyödyntämisen eteen.

Hanke toteutetaan laajalla ja avoimella yhteistyöllä. Keskeisiä sidosryhmiä ovat valtionhallinto, kunnat, kuntayhtymät ja julkisen hallinnon omistamat yritykset.

Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeella on neljä painopistettä, jotka yhdessä toteuttavat hallitusohjelmatavoitteita:

  • Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategiset tavoitteet
  • Tiedon saatavuuden edistäminen
  • Tiedon laadun varmistaminen
  • Tiedon teknisen ja semanttisen yhteentoimivuuden edistäminen

Hankkeessa laaditaan ehdotus julkisen sektorin tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategisista tavoitteista, joiden tarkoituksena on ohjata tiedon hyödyntämistä ja avaamista jatkossa. Tiedon saatavuutta edistetään luomalla ja käyttöönottamalla toimintamalli, joka tukee julkista hallintoa ja julkisen hallinnon omistamia yrityksiä julkaisemaan julkisia tietojaan entistä systemaattisemmin avoimena tietona tai mahdollisimman laajaan käyttöön. Tiedon laadun varmistamiseksi luodaan ja käyttöönotetaan tiedon laatukriteerit. Lisäksi laaditaan ja toimeenpannaan kansalliset API-linjaukset sekä kehitetään yhteentoimivuusalustaa tukemaan tiedon teknistä ja semanttista yhteentoimivuutta.

Hankkeen käynnistysseminaari järjestetään kesäkuussa 2020 verkossa. Tilaisuus on kaikille avoin. Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan hankkeen verkkosivuilla lähiaikoina.

Lisätietoja:

Hankepäällikkö Tanja Lahti, [email protected], 02955 30650
Erityisasiantuntija Miina Arajärvi, [email protected], 02955 30646
Hankekoordinaattori Heidi Innanen, [email protected], 02955 30315

Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen asettamispäätös