Hoppa till innehåll
Media

Utnyttja och öppna information – Projektet för att främja en bred användning av högkvalitativ och interoperabel offentlig information startar

finansministeriet
Utgivningsdatum 4.5.2020 13.40
Pressmeddelande
Henkilöt pohtivat kokouksessa tulevia asioita.

Finansministeriet tillsatte den 30 april 2020 projektet Utnyttja och öppna information för 2020–2022. Projektet ska främja en bredare och effektivare användning av offentlig information än tidigare i hela samhället i beslutsfattande, affärsverksamhet, forskning och medborgarinflytande.

Syftet är att betydligt utöka den tillgängliga mängden offentlig information, till exempel statistik och information om företagens ägarförhållanden. Åtgärderna riktas särskilt in på informationsmaterial med den största nyttopotentialen och materialet görs tillgängligt antingen som öppen information eller som information med så bred tillgång som möjligt. I första hand öppnas informationen genom programmeringsgränssnitt (API, Application Programming Interface). Meningen är att den tillgängliga informationen ska vara av så hög kvalitet som möjligt, att den är interoperabel med annan information, att den är lätt att hitta och lättbegriplig.

Projektet verkställer målet i statsminister Sanna Marins regeringsprogram om att fördjupa ledningen av informationspolitiken och göra öppen offentlig information till den bärande principen i hela informationspolitiken. Projektet är en del av den helhet som utgörs av de strategiska åtgärderna i att utnyttja och öppna information. Projektet stöder också att direktivet 2019/1024/EU om öppna data verkställs på nationell nivå. Projektet drar nytta av bland annat det värdefulla arbete som olika instanser har gjort för öppen information och för användningen av den i Programmet för öppen information 2013–2015.

Projektet genomförs i ett brett och öppet samarbete. De centrala intressegrupperna är statsförvaltningen, samkommunerna och de offentligt ägda företagen.

Projektet Utnyttja och öppna information har fyra fokusområden som i samspel uppfyller målen i regeringsprogrammet:

  • Genomföra de strategiska målen för att utnyttja och öppna information
  • Främja tillgången till information
  • Säkerställa att informationen håller hög kvalitet
  • Främja teknisk och semantisk samverkan

I projektet utarbetas ett förslag om de strategiska målen för att utnyttja och öppna den offentliga sektorns information. Målen ska i fortsättningen styra utnyttjandet och öppnandet av information. Tillgången till information främjas genom att man skapar och inför en verksamhetsmodell som stöder den offentliga förvaltningen och de offentligt ägda företagen att mer systematiskt än hittills publicera sin offentliga information antingen som öppen information eller som information med så bred tillgång som möjligt. För att säkerställa att informationen håller en hög kvalitet skapar och inför man kvalitetskriterier för informationen. Dessutom utarbetas och verkställas nationella API-riktlinjer och utvecklas en plattform för interoperabilitet som stöd för den tekniska och semantiska interoperabiliteten.

Projektets startseminarium ordnas på nätet i juni 2020. Evenemanget är öppet för alla. Programmet och instruktioner för anmälan publiceras på projektets webbplats inom kort.

Ytterligare information:

Tanja Lahti, projektchef, [email protected], 02955 30650
Miina Arajärvi, specialsakkunnig, [email protected], 02955 30646
Heidi Innanen, projektkoordinator, [email protected], 02955 30315

Utnyttja och öppna information, beslut om tillsättande (på finska)