Hyppää sisältöön
Media

Tiedonhallintaa koskevaa yleistä sääntelyä on kehitettävä

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 29.9.2017 14.47
Tiedote

Työryhmä esittää merkittäviä kehittämisehdotuksia yleiseen tiedonhallinnan lainsäädäntöön 29. syyskuuta julkaistussa raportissaan. Tiedonhallinnan lainsäädännön uudistamisen tavoitteena on varmistaa tietojen monipuolinen, sujuva ja turvallinen hyödyntäminen julkisissa palveluissa.

Asiakaslähtöisessä digitaalisessa toimintamallissa keskeistä on tiedon hyödyntäminen, mikä edellyttää selkeää lainsäädäntöä. Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen marraskuussa 2016 asettama tiedonhallinnan lainsäädännön kehittämisen työryhmän tekemän selvitystyön pohjalta yleislainsäädäntöä voidaan ajantasaistaa kestämään teknologian ja tiedon hyödyntämisen tulevaisuuden tarpeita.

Tiedonhallinnan keskeinen sääntely yhteen yleislakiin

Työn aikana käsitykset lainsäädännön kehittämisalueista ovat saaneet vahvistusta ja keränneet laajempaa ymmärrystä. Kehittämistarpeet ovat jäsentyneet ja täsmentyneet lainmuutosten selkeäksi pohjaksi. Työryhmän näkemyksen mukaan tiedonhallinnan keskeinen sääntely tulisi koota yhteen yleislakiin julkisen hallinnon tiedonhallinnasta tiedon elinkaarimallin mukaisesti.

Nykyisessä sääntelyssä havaittuja muutos- ja kehittämistarpeita on työryhmän näkemyksen mukaan muun muassa tiedonhallinnan suunnittelu-, arviointi- ja kuvaamisvelvollisuuksissa, yhteentoimivuutta ja rajapintojen käyttöä koskevassa sääntelyssä sekä sääntelyssä, jolla vahvistettaisiin asiakirjojen ja tietoaineistojen käsittelyn prosessiajattelua. Lisäksi uudistamistarpeita on rekisteröintiä, säilyttämistä ja arkistointia koskevassa sääntelyssä.

Merkittävä havainto nykyisestä sääntelystä on, että tiedonhallinnan alueella on laajalti sekä yleistä että sektorikohtaista sääntelyä, joka on osin tarpeettomasti rinnakkaista ja päällekkäistä. Työryhmän viesti on, että yleissääntelyssä olevan lainsäädännön perusta on oltava selkeää, jotta sen tuella voidaan sääntelyä myös purkaa ja yhdenmukaistaa.

Hallituksen esitys eduskunnalle keväällä 2018

Työryhmän työssä oli tiiviisti mukana asiantuntevia sidosryhmiä, jotka osallistuivat työhön muun muassa eri aihealueiden työpajoissa. Myös hallinnonaloja on työn aikana pyydetty kuulemaan toimialansa asiantuntijoita kehittämistarpeista.

Työryhmän työn pohjalta lainvalmistelu jatkuu hallituksen tavoitteiden mukaisesti siten, että kevätistuntokaudella 2018 voidaan antaa hallituksen esitys eduskunnalle. Tarkoitus on säätää uusi tiedonhallintaa koskeva yleislaki siten, että se tulee voimaan 2019 alussa. Työryhmän raportti lähetetään lausunnoille.

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara, puh. 02955 30023, sami.kivivasara(at)vm.fi
Ministerin erityisavustaja Tuomas Vanhanen, puh. 02955 30216, tuomas.vanhanen(at)vm.fi

Tiedonhallinnan lainsäädännön kehittämislinjaukset - Työryhmän raportti (VM:n julkaisu 37/2017)
Tiedonhallinnan lakiuudistus avoimella valmistelulla (tiedote 22.11.2016)

Taustaa: Hallituksen asettamien tavoitteiden mukaan julkisen hallinnon palvelujen kehittämisen ja digitalisoinnin periaatteena on asiakaslähtöisyys. Hallitus on julkisen hallinnon tiedonhallintaa koskevaksi tavoitteeksi asettanut, että palveluketjuissa uutta tietoa pyydetään vain kerran, kansalaisten oikeudet hallita itseään koskevien tietojen käyttöä paranee sekä tietojen sujuva siirtyminen erityisesti viranomaisten välillä varmistetaan. Entistä parempien, ennakoivien ja joustavien palvelujen tarjoamiseen tarvitaan tietoa, jota on käytettävissämme enemmän kuin koskaan. Digitaalisessa muodossa oleva tieto on saatettava hallitusti ja luotettavasti kansalaisten, yritysten ja koko yhteiskunnan saataville. Tiedon hyödyntäminen edellyttää laadukasta tiedon hallintaa, joka perustuu nykyaikaiseen ja mahdollistavaan lainsäädäntöön ja toimintatapoihin.

Anu Vehviläinen Julkisen hallinnon ICT norminpurku