Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Hankepäällikkö Arto Leinonen:
Tulorekisteri digitalisoi palkkaraportoinnin – yritysten työtä pitää vielä helpottaa

Valtiovarainministeriö
11.3.2019 8.18
Kolumni
Arto Leinonen.

Tulorekisterin käyttöönotto on onnistunut pääosin hyvin. Tarvitsemme kuitenkin pikaisia ratkaisuja ongelmiin, joita etenkin pienet yritykset ovat kokeneet tietojen ilmoittamisessa.

Yksi keskeinen tavoitteemme oli digitalisoida palkkaraportointi kattavasti. Tässä olemme onnistuneet hyvin: palkanmaksajat ovat antaneet rekisteriin yli kahdeksan miljoonaa yksittäistä ilmoitusta – ja niistä 85 prosenttia suoraan järjestelmästä järjestelmään. Olemme onnistuneet näiltä osin keventämään yritysten hallinnollista taakkaa.

Halusimme luoda tiedon käyttäjille yhteisen reaaliaikaisen tulotietojen varaston, josta tiedot ovat saatavilla aina, kun niitä tarvitaan. Tietoja käyttävät nyt esimerkiksi Kela, Verohallinto ja eläkelaitokset. Myös tässä tavoitteessa olemme onnistuneet hyvin, sillä valtaosa tiedoista on ilmoitettu rekisteriin viiden päivän kuluessa tai pian sen jälkeen.

Ongelmat yllättivät tiivistä yhteistyöstä huolimatta

Tavoitteenamme oli myös vähentää kaikenkokoisten yritysten hallinnollista taakkaa. Tältä osin tilanne ei näytä yhtä valoisalta.

Tulorekisteri näyttäisi hankaloittavan erityisesti kaikkein pienimpien yritysten toimintaa tavalla, joka ei tullut rekisterin valmistelussa riittävän selvästi esiin, vaikka teimme tiivistä yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Olemme saaneet joistain hankaluuksista palautetta myös isommilta työnantajilta.

Yrittäjiä ovat harmittaneet esimerkiksi eräät tulorekisterin tietojärjestelmän puutteet ja kireät määräajat, jotka tulevat suoraan lainsäädännöstä. Julkisuudessa ovat olleet esillä muun muassa ennakkopalkat, matkakulujen korvaukset ja tietyt vähäisinä pidetyt suoritukset.

Kuuntelemme ja teemme korjausliikkeitä

Nyt on tärkeää kuunnella palkkahallinnon näkemyksiä ja tehdä niiden perusteella korjausliikkeitä tilanteisiin, jotka ovat tuottaneet eniten vaikeuksia. Kukaan ei esimerkiksi halua, että ennakkopalkkojen maksaminen vähenisi tai että pieni jääkiekkoilija ei voisi ottaa vastaan vähäistä esinelahjaa. Emme myöskään halua, että suoritukset liikkuisivat hitaammin, jotta tulorekisteriin ei tarvitsisi tehdä niin monta ilmoitusta.

Meidän on nyt parannettava tulorekisterin käytettävyyttä ja ilmoittamisen ohjaavuutta käyttäjäpalautteen perusteella. Tätä työtä olemme jo tehneetkin.

Meidän on myös tarkasteltava voimassa olevia ohjeita ja tulorekisterin lainsäädäntöä. Olisiko niitä muuttamalla löydettävissä helpotusta esille nousseisiin ongelmiin? Kokonaisuus on kuitenkin moniulotteinen ja tulorekisterin lainsäädäntö kytkeytyy muun lainsäädännön vaatimuksiin. Mahdolliset muutokset on valmisteltava huolella. Samalla on varmistettava, että muutoksilla ratkaistaan ongelmia toivotulla tavalla.

Tarvitsemme ratkaisuja jo tänä vuonna

Tulorekisterin käyttäjät opettelevat vielä uusia järjestelmiään ja menettelyjä sekä totuttautuvat toimimaan niiden kanssa. On kuitenkin tärkeää, että saamme parannettua pulmallisimmiksi koettuja asioita jo tänä vuonna, sillä tulorekisterin myöhästymismaksun soveltaminen alkaa ensi vuoden alusta.

Tässä kohtaa haluamme lausua ison kiitoksen kaikille palkkahallinnon ammattilaisille siitä panoksesta, jonka he ovat tulorekisterin eteen viime kuukausien aikana tehneet. Samalla lupaamme, että kuulemme ammattilaisia ongelmista ja olemme valmiita etsimään niihin ratkaisuja.

Arto Leinonen

Hankepäällikkö

Julkisen hallinnon ICT Verotus