Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä valmistelemaan alueellisen läsnäolon ja monipaikkaisuuden valtioneuvostotason linjauksia

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 16.9.2021 9.02
Tiedote

Työryhmä valmistelee uudistetun lainsäädännön mukaisen valtion alueellisen läsnäolon suunnitelman hallituksen loppukaudelle. Eduskunta hyväksyi lain valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista heinäkuussa. Työryhmä valmistelee myös muita eri hallinnonalojen tarvittavia toimia, joilla vahvistetaan mahdollisuuksia joustavaan ja monipaikkaiseen työskentelyyn, opiskeluun ja asumiseen. Valtioneuvosto tekee vuoden 2022 alussa periaatepäätöksen alueellisesta läsnäolosta ja monipaikkaisuudesta. Valtiovarainministeriö asetti työryhmän 14. syyskuuta.

”Nyt ensimmäistä kertaa laadittava valtion alueellisen läsnäolon suunnitelma on uudistetun lainsäädännön tärkein työkalu kullekin hallitukselle linjata aluepoliittinen kokonaiskuvansa. Haluan tämän ensimmäisen suunnitelman olevan sellainen, että se voi toimia hyvänä pohjana myös seuraaville hallituskausille”, sanoo kuntaministeri Sirpa Paatero.

Periaatepäätöksen valmistelun yhteydessä arvioidaan monipaikkaisuuskehityksen vaikutusta muun muassa aluekehitykseen, ilmastotavoitteiden saavuttamiseen ja meneillään oleviin valtion hankkeisiin. Lisäksi selvitetään hallinnonalojen lainsäädännön nykytilaa suhteessa monipaikkaisuuskehitykseen. Valmistelussa otetaan huomioon kuntapolitiikan tulevaisuustyössä tehtävä monipaikkaisuuskehitykseen liittyvä valmistelu ja selvitykset. 
 
Työryhmän toimikausi on 14.9.2021– 31.1.2022. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii ministeri Paateron erityisavustaja Valtteri Aaltonen. Valmisteluryhmän puheenjohtajana toimii ylijohtaja Juha Sarkio valtiovarainministeriöstä. Valmisteluryhmässä ovat edustettuna kaikki ministeriöt. Hanke valmistellaan vuorovaikutteisesti ja poikkihallinnollisesti yhdessä sidosryhmien kuten kuntien, hyvinvointialueiden, maakuntien liittojen, työmarkkinajärjestöjen, Kansaneläkelaitoksen, Senaatti-kiinteistöjen ja valtion eri virastojen edustajien kanssa. 
  
Lisätietoja:  
Ohjausryhmän puheenjohtaja, erityisavustaja Valtteri Aaltonen, puh. 0295 530 399, valtteri.aaltonen(at)vm.fi 
Valmisteluryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Juha Sarkio, puh. 0295 530 031, juha.sarkio(at)vm.fi