Hyppää sisältöön
Media

Raportti: Kuntien rakennuskannan tilannekuva
Väestörakenteen suuret muutokset vaikuttavat myös kuntien ja hyvinvointialueiden tilatarpeisiin

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 9.3.2022 11.47
Tiedote

Valtiovarainministeriön asettamassa Kuntien tilatiedon kehittämishankkeessa on tehty tilannekuva kuntien rakennuskannasta. Työssä syntyi tietovaranto, jossa on ensimmäistä kertaa mukana tietoja sekä omistetuista että vuokratuista toimitiloista valtakunnallisesti.

Toimitilatarpeet heijastavat väestörakenteen muutoksia. Lasten ja nuorten osuus väestöstä vähenee ja vanhusväestön osuus puolestaan kasvaa voimakkaasti. Maakuntien tilakeskuksen tekemän raportin mukaan perusopetuksen tilamäärän tarve pienenee noin 1,2 miljoonaa bruttorakennusneliömetriä ja vanhusten hoivan tilatarve puolestaan kasvaa noin 1,5 miljoonaa bruttorakennusneliömetriä vuoteen 2040 mennessä. Kunnille jääviä koulurakennuksia jää tyhjilleen samalla, kun hyvinvointialueet tarvitsevat lisää tiloja hoivaa varten.

Sote-uudistuksen myötä vanhusten hoiva siirtyy vuoden 2023 alusta kunnilta hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle. Samalla hyvinvointialueet vuokraavat kunnilta ne tilat, joissa vanhuksia hoidetaan. 

Tulevaisuudessa olisikin erittäin tärkeää, että kunnat ja hyvinvointialueet tarkastelisivat tilatarpeita hyvässä yhteistyössä. Esimerkiksi tyhjilleen jäävien koulujen muuntaminen hoivakäyttöön silloin, kun se on teknisesti mahdollista, olisi kestävämpi ja kokonaistaloudellisempi ratkaisu kuin uuden rakentaminen.

Kuntien tilatietojen kokoamista ja yhtenäistämistä on jatkettava

Kunnista saatavat tietosisällöt vaihtelevat merkittävästi, mikä aiheuttaa raportointiin epävarmuutta. Tämän vuoksi tilatietoja on perusteltua täydentää ja päivittää edelleen. Tietojen täydennystarvetta on erityisesti kuntakonsernien yhtiöiden kiinteistö- ja rakennustiedoissa, kuntien vuokraamien tilojen tiedoissa ja emokuntien rakennuskohtaisissa talous-, kustannus- ja teknisissä tiedoissa. 

Maakuntien tilakeskus Oy teki valtiovarainministeriön toimeksiannosta hankkeen kuntien rakennuskannan hallinnan ja tietopohjan parantamiseksi. Tilakeskus kokosi vuosien 2020–2021 aikana Manner-Suomen kuntien tilatietoja yhteiseen valtakunnalliseen tietovarantoon, jossa on ensimmäistä kertaa mukana tietoja sekä omistetuista että vuokratuista toimitiloista.

Hankkeessa kartoitettiin läheisessä yhteistyössä kuntien kanssa aiemmin hajallaan olleita tietoja tilojen lukumääristä, pinta-aloista, käyttötarkoituksista, kunnosta, kustannuksista, investoinneista sekä ympäristövaikutuksista. Samalla kehitettiin toimintatapa tietojen päivittämiselle ja ylläpidolle. 

Lisätietoja:
Hallitusneuvos Minna-Marja Jokinen, puh. 02955 30018, minna-marja.jokinen(at)gov.fi
Neuvotteleva virkamies Pauliina Pekonen, puh. 02955 30081, pauliina.pekonen(at)gov.fi
Projektipäällikkö Marko Suomela, puh. 029 471 2020, marko.suomela(at)maakuntientilakeskus.fi