Hyppää sisältöön
Media

Valtion työmarkkinalaitos tiedottaa
Valtiolle yleisen linjan mukainen neuvottelutulos

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 28.2.2022 23.29
Tiedote

Valtion työmarkkinalaitos saavutti tänään 28.2.2022 neuvottelutuloksen valtion virka- ja työehtosopimuksesta. Sopimus on tarkoitus solmia ajalle 1.3.2022 – 29.2.2024, mutta on irtisanottavissa 28.2.2023 alkaen. Valtiolla työskentelee yhteensä n. 78 000 henkilöä.

Valtion työmarkkinalaitos neuvotteli sopimuksen valtion henkilöstöä edustavien pääsopijajärjestöjen Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Ammattiliitto Pro:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n kanssa.

"Sopimusratkaisu noudattaa kustannusvaikutuksiltaan ja ensimmäisen vuoden jälkeisen irtisanomismahdollisuuden myötä työmarkkinoille muodostunutta yleistä linjaa. Sovimme perhevapaauudistukseen liittyvät yksityiskohdat valtion hyvän ja vastuullisen henkilöstöpolitiikan hengen mukaisesti. Haluan kiittää neuvotteluosapuolia rakentavasta ja ratkaisuhakuisesta neuvotteluilmapiiristä", toteaa valtion neuvottelujohtaja Sari Ojanen.

Neuvottelutuloksen sisällöstä tiedotetaan tarkemmin sopimuksen tultua hyväksytyksi osapuolten hallinnoissa. 

Valtion työmarkkinaneuvotteluissa neuvottelutuloksen hyväksymisen jälkeen hyväksymisprosessi etenee siten, että valtioneuvosto joko hyväksyy tai hylkää sopimuksen. Valtioneuvostokäsittelyn jälkeen eduskunnan valtiovarainvaliokunta vielä käsittelee sopimuksen ja joko vahvistaa tai jättää vahvistamatta sen.

Lisätietoja:
neuvottelujohtaja Sari Ojanen, puh. 02955 30109
@OjanenSari