Hoppa till innehåll
Media

Statens arbetsmarknadsverk informerar 
Statens förhandlingsresultat följer den allmänna linjen

finansministeriet
Utgivningsdatum 28.2.2022 23.29
Pressmeddelande

Statens arbetsmarknadsverk nådde i dag 28.2 2022 ett förhandlingsresultat om statens tjänste- och arbetskollektivavtal. Avsikten är att avtalet ingås för tiden 1 mars 2022–29 februari 2024, men att det kan sägas upp från och med den 28 februari 2023. Staten har sammanlagt ca 78 000 anställda.

Statens arbetsmarknadsverk förhandlade avtalet med de huvudavtalsorganisationer som företräder de statsanställda, dvs. Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf, Fackförbundet Pro och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdet JHL.

"Avtalslösningens följer med tanke på kostnadsverkningarna och möjligheten att säga upp avtalet efter det första året den allmänna linje som uppstått på arbetsmarknaden. Vi kom överens om detaljerna kring familjeledighetsreformen i enlighet med statens goda och ansvarsfulla personalpolitik. Jag vill tacka förhandlingsparterna för ett konstruktivt och lösningsorienterat förhandlingsklimat", konstaterar statens förhandlingsdirektör Sari Ojanen.

Närmare information om förhandlingsresultatet ges efter att avtalet godkänts i parternas förvaltning. 

Vid statliga arbetsmarknadsförhandlingar framskrider processen för godkännande så att statsrådet antingen godkänner eller förkastar avtalet efter att ett förhandlingsresultat godkänts. Efter statsrådsbehandlingen kommer riksdagens finansutskott att behandla avtalet och antingen fastställa eller låta bli att fastställa det.

Mer information:
Sari Ojanen, förhandlingsdirektör, tfn 02955 30109 
@OjanenSari