Hyppää sisältöön
Media

Valtion ICT-palvelutuottajan Valtorin asiakkaiden roolia ohjauksessa kehitetään

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 1.10.2020 9.25
Tiedote

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin asiakasneuvottelukunnan vaikutusmahdollisuuksia halutaan lisätä. Valtorin asiakasneuvottelukunta on valtiovarainministeriön asettama, ja sen tehtävänä on käsitellä ja seurata Valtorin toiminnan ja palvelujen kehittämistä sekä palvelujen laatua ja asiakastyytyväisyyttä.

Valtorin asiakkaina on yhteensä noin 80 valtionhallinnon virastoa ja laitosta. Valtorin liikevaihto on noin 380 miljoonaa euroa vuodessa ja se tuottaa myös turvallisuusverkon palveluita.

Valtiovarainministeriön vuonna 2020 tekemän selvityksen sekä eduskunnan hallintovaliokunnan mietinnön mukaan asiakasneuvottelukuntaan olisi tarve saada suoraan asiakasvirastojen edustajia. Tällä hetkellä asiakasneuvottelukunnan jäsenet edustavat kokonaisia hallinnonaloja. Selvityksen mukaan asiakasneuvottelukunnalla pitäisi olla kykyä ottaa esiin ja ratkaista palveluihin liittyviä asioita riittävän konkreettisella tasolla, johon tarvitaan näkemystä palveluiden suorasta tilaamisesta ja päivittäisestä ohjauksesta.

Toinen selvityksen esiin nostama asia Valtorin asiakasneuvottelukunnan kehittämisessä on neuvottelukunnan vaikuttavuuden parantaminen. Nykyisen asiakasneuvottelukunnan mukaan vaikuttavuutta voitaisiin parantaa nimeämällä sille sihteeristö. Sihteeristön tehtävänä olisi myös tuoda konkreettista näkemystä asiakkaiden tarpeista ja palveluiden ajankohtaisesta laadusta. Valtiovarainministeriö ehdottaa, että sihteeristön toiminnan koordinoimiseksi tulisi asettaa sihteeristölle palkattu pääsihteeri. Asiakasneuvottelukunnan vaikuttavuuden parantaminen on osa Valtorin toiminnan kehittämisohjelmaa.

Tavoitteena lisätä asiakasohjauksen vaikuttavuutta

Asiakasneuvottelukunnan uudistamisen, sihteeristön perustamisen sekä pääsihteerin asettamisen tavoitteena olisi lisätä asiakasohjauksen vaikuttavuutta. Valtiovarainministeriön ohjaustehtävien hoitamiseksi sekä Valtorin johdon tueksi olisi tärkeää saada lisää konkreettista ja kollektiivista näkemystä Valtorin asiakkailta. Lisäksi valtiovarainministeriö tarkentaisi samassa yhteydessä myös asiakasneuvottelukunnan tehtäviä. Toimenpiteet ovat osa valtiovarainministeriön käynnistämää Valtorin muutosohjelmaa vuosille 2020-2022.

Tavoitteena on, että Valtorin asiakasneuvottelukunnan uudistukset olisivat käytössä vuoden 2021 alusta lähtien. Valtorin asiakasneuvottelukunnan toiminnan ja vaikuttavuuden kehittämisestä järjestetään työpaja 8. lokakuuta. Työpaja on tarkoitettu ensisijaisesti Valtorin asiakasvirastojen edustajille. Työpajaan ehtii ilmoittautua 2. lokakuuta mennessä tästä linkistä.

Lisätietoja:

tietohallintoneuvos Tommi Kangasaho, valtiovarainministeriö, p. 050 341 6736, tommi.kangasaho(at)vm.fi
asiakasneuvottelukunnan puheenjohtaja, tietohallintojohtaja Ari Uusikartano, p. 0295 350 526, ari.uusikartano(at)formin.fi