Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Valtionavustusmenettelyjä uudistetaan ja muokataan digitaalisiksi

Valtiovarainministeriö
12.3.2019 11.17
Tiedote

Valtionhallinnon myöntämiin valtionavustuksiin liittyvät menettelytavat uudistetaan ja digitalisoidaan. Valtiovarainministeriö on asettanut 8.3. koko valtionhallinnon kattavan viisivuotisen kehittämishankkeen valmistelemaan uudistusta. Tavoitteena on lisätä valtionavustustoiminnan läpinäkyvyyttä, tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

Tarkoituksena on tukea valtionavustusten aseman selkeyttämistä politiikkaohjauksen välineenä ja vahvistaa valtionavustustoiminnan strategisen ohjauksen edellytyksiä. Valtionhallinnossa avustuksia myöntävien viranomaisten yhteistyötä edistetään. Toimintamallien yhtenäistämisellä ja uudistamisella pyritään vahvistamaan avustustoiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja toimivaa palvelukulttuuria.

Hankkeella lisätään avustustoiminnan läpinäkyvyyttä, avoimuutta ja vuorovaikutteisuutta läpi koko prosessin avustusohjelmien valmistelusta toiminnan arviointiin. Tulevaisuudessa saadaan kaikkien avoimeen käyttöön tieto, mihin valtionavustukset kohdentuvat ja mitä avustusrahoilla saadaan aikaan.

Kansalaisjärjestöjen avustuskäytäntöjen yhtenäistäminen selvitetään osana hanketta. Tavoitteena kansalaisyhteiskunnan elinvoiman ja avustustoiminnan vaikutusten ja vaikuttavuuden lisääminen.

Hanke tukee viranomaisia ja valtionavustusten hakijoita uusien toimintamallien omaksumisessa ja tarvittavan osaamisen kartuttamisessa. Uudistetuille toiminnoille rakennetaan digitaaliset työkalut.

Valtiovarainministeriö johtaa hanketta. Tarkoituksena on, että ministeriöiden nykyinen toimivalta sektorinsa valtionavustusasioissa ei muutu. Uudistus toteutetaan yhteisesti kehittämällä, avustuspäätösten valmistelijoita ja hakijoita kuunnellen. Hankkeelle on asetettu valtionavustuksia jakavien ministeriöiden edustajista koostuva ohjausryhmä, sekä avustusten hakijoista ja avustuksia jakavien virastojen edustajista koostuva seurantaryhmä. Hankkeen työstä vastaa valtiovarainministeriöön sijoitettava hanketoimisto.

Valtionavustukset ovat valtion varoista myönnettävää harkinnanvaraista rahoitusta, jolla tuetaan yhteiskunnallisesti tarpeelliseksi katsottavaa hanketta tai toimintaa. Valtionavustukset ovat osa valtionhallinnon taloudellista ohjausjärjestelmää. Vuosittain valtionavustuksia myönnetään arviolta noin neljä miljardia euroa yhdistyksille, yrityksille, kunnille, korkeakouluille ja yksityisille ihmisille lukuisiin erilaisiin tarkoituksiin sekä toiminta-avustuksena että hankerahoituksena.

Asettamispäätös

Lisätietoja:

hankejohtaja Tuula Lybeck, p. 0295 3302, tuula.lybeck(at)vm.fi
budjettineuvos Merja Leinonen, p. 0295 530 587, merja.leinonen(at)vm.fi