Hyppää sisältöön
Media

Valtionavustusten kehittämishankkeessa panostetaan kuntien avustuskäytäntöjen kehittämiseen

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 11.12.2020 11.39
Tiedote

Valtionavustusten kehittämis- ja digitalisaatiohankkeeseen on asetettu erillinen kuntien valtionavustuskäytänteiden kehittämisjaosto. Kuntajaoston tavoitteena on selkeyttää kunnille ja kuntayhtymille kohdennettavien valtionavustusten muodostamaa kokonaisuutta sekä valtioneuvoston että kuntien näkökulmasta.

Kuntajaosto asetettiin ajalle 1.11.2020–31.5.2022. Työtä tehdään yhteiskehittämisen menetelmillä ja periaatteilla, ja kehittämistyöhön toivotaan kuntakenttää vahvasti mukaan. 

Keväällä 2021 toteutetaan myöntäjille ja hakijoille suunnattu kartoitus valtionavustustoiminnan nykytilasta ja kehittämiskohteista. Kartoitus toteutetaan haastatteluilla, osallistavilla työpajoilla ja kyselyllä. 

Valtionavustustoimintaan rakennettavan tietojärjestelmän, valtionosuusjärjestelmän ja Kuntataloustiedon tietovarantoja yhteensovitetaan kunta-asiakkaiden näkökulmasta. Muiden viranomaisten tietokannoissa olevia tietoja hyödynnetään ja tarvittavia tietoja pyydetään vain kerran. Jaosto laatii myös kuvauksen erityyppisten valtionavustusten roolista kuntien toiminnan ohjauksen välineenä. 

Syksyllä 2021 käynnistyy valtionavustustoiminnan tulevaisuustilaan liittyvä työstäminen. Tavoitteena on löytää ratkaisuja muun muassa vaikutusten mittauksen periaatteisiin, arviointitiedon hyödyntämiseen ja toiminnan tulosten levittämiseen. 

Nykytilaa ja kehittämiskohteita koskeva väliraportti julkaistaan alkusyksystä 2021. Ehdotukset kuntien valtionavustustoiminnan periaatteista ja toimintatavoista kootaan toukokuussa 2022 julkaistavaan loppuraporttiin.

Kehittämishankkeen taustaa

Valtionapuviranomaiset myöntävät vuosittain kunnille, kuntayhtymille ja kuntakonserniin kuuluville yksiköille useita erilaisia valtionavustuksia sadoilla miljoonilla euroilla. Hallinnonalakohtaiset valtionavustukset eivät muodosta kuntien näkökulmasta selkeää kokonaisuutta. Riskinä on hakujen päällekkäisyys, tavoitteiden ristiriitaisuus ja mahdollinen ristiriita kuntien hyvinvointitehtävien kanssa. 

Vaarana on myös, että avustukset johtavat pysyvän toiminnan ja palvelujen kehittämisen sijaan väliaikaiseen hankekehittämiseen. Hankkeissa luodut toimintamallit eivät välttämättä jää pysyviksi hankkeiden päättymisen jälkeen. 

Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeen tavoitteena on lisätä valtionavustustoiminnan läpinäkyvyyttä, avoimuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta. 

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Jani Heikkinen, puh. 02955 30466, jani.heikkinen(at)vm.fi
erityisasiantuntija Ulla Suomela, puh. 02955 30178, ulla.suomela(at)vm.fi