Hyppää sisältöön
Media

Valtiovarainministeriön uusi strategia luo suuntaviivoja vastuullisemmalle tulevaisuudelle

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 3.3.2022 14.00
Tiedote

Valtiovarainministeriö on uudistanut strategiansa. Strategia päivitettiin, jotta se vastaisi entistä paremmin toimintaympäristön haasteisiin ja muutoksiin. Vision osalta valtiovarainministeriö pitäytyy tutussa ”VM turvaa tulevaa”.

Valtiovarainministeriön strategia uudistettiin edellisen kerran vuonna 2016. Mullistaville suunnanmuutoksille ei ollut kuitenkaan tarvetta, sillä ministeriön tietyt laissa määritellyt perustehtävät antavat toiminnalle selkänojan. Strategiaa uudistettaessa monessa asiassa on tavoiteltu jatkuvuutta, sillä strateginen työ on aina pitkän aikavälin tekemistä. 

Valtiovarainministeriö katsoo uudistetussa strategiassaan vahvasti tulevaan. Strategiassa VM:n visioksi määritellään ”VM turvaa tulevaa”. 

”Visiota kohti edetään ministeriön kahdella eri painopistealueella. Huolehdimme julkisen talouden vakaudesta ja luomme edellytyksiä kestävälle kasvulle. Lisäksi rakennamme perustaa hyvälle hallinnolle ja toimiville julkisille palveluille”, valtiosihteeri kansliapäällikkönä Juha Majanen kiteyttää valtiovarainministeriön keskeisimmät tehtävät.   

”Meille merkityksellistä on kestävä talouskasvu. Uudessa strategiassa myös ihminen on fokuksessa. Uudessa strategiassa painottuu halumme edistää talouden kestävyyden mukana ekologista ja sosiaalista kestävyyttä. Teemme parhaamme onnistuaksemme ydintehtävissämme, sillä haluamme varmistaa, että Suomi on vakaa ja kestävä yhteiskunta myös seuraavillekin sukupolville”, Majanen jatkaa. 

”On tietoinen valinta, että strategiassa mainitaan nimenomaisesti oikeusvaltio.”

Strategia uudistettiin yhdessä osallistaen

Valtiovarainministeriön strategian uudistus toteutettiin vuorovaikutteisena ja osallistavana prosessina, jossa kuultiin niin ministeriön henkilöstöä kuin tärkeimpiä sidosryhmiäkin. Uudistetussa strategiassa näkyvätkin ne teemat, joita koko yhteiskunta valtiovarainministeriöltä odottaa. 

Strategiatyön tueksi toteutetussa sidosryhmätutkimuksessa sidosryhmiä pyydettiin arvioimaan, mihin yhteiskunnallisiin muutoksiin valtiovarainministeriön tulisi erityisesti kiinnittää huomiota. Kolmen kärkeen nousivat väestönkehitys, julkisen talouden kestävyys sekä ilmastonmuutos. Esimerkiksi ilmastonmuutos nähtiin yhteiskunnallisena muutoksena, joka tulee vaikuttamaan talouteen monelta eri kantilta.

”Strategiatyötä tehdessämme pyrimme tunnistamaan heikot signaalit, joista saattaa tulla toimintamme kannalta tulevaisuudessa merkittäviä. Kun kuva toivotusta tulevaisuudesta on ensin hahmottunut, voimme toimia entistäkin paremmin toivotun kuvan edistämiseksi. Maailmaa jatkaa kuitenkin muuttumistaan. Siksi teemmekin tulevaisuuden tarkastelua ja tarvittaessa myös toiminnan painopisteiden muutoksia jatkuvasti, emme ainoastaan strategia-asiakirjan laatimisprosessin aikana”, Majanen kertoo. 

Vastuullisuus ministeriön uudeksi arvoksi

Aiempaan verrattuna uutta asemointia on tehty VM:n arvoihin liittyen. Ministeriön arvoihin liittyvissä dialogitilaisuuksissa nousi vahvasti esiin, että vastuullisuuden tulisi näkyä vahvemmin ministeriön työssä. Valtiovarainministeriön uudistetussa strategiassa määritellyt arvot ovatkin avoimuus, luottamus ja vastuullisuus.

”Uuden arvomme mukaisesti tulemmekin nostamaan kunnianhimon tasoa ja pitämään vastuullisuuden mukana toiminnassamme”, Majanen lupaa.  

VM:ssä on kevään aikana valmistelussa myös viestintästrategia ja henkilöstöstrategia, jotka julkaistaan myöhemmin.

Lisätietoja:
Valtiosihteeri kansliapäällikkönä Juha Majanen, puh. 02955 30247, juha.majanen(at)gov.fi

Hallintopolitiikka Ministeriö Talouspolitiikka