Hyppää sisältöön
Media

Valtiovarainministeriöstä ratkaisut Valtoria koskeviin kanteluihin

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 3.3.2023 13.10
Tiedote

Valtiovarainministeriö on käsitellyt valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorista vuosi sitten tehdyt kantelut. Valtiovarainministeriö antaa molemmissa kanteluissa Valtorille ja sen entiselle toimitusjohtajalle Tero Latvakankaalle huomautuksen.

Valtiovarainministeriö sai keväällä 2022 kolme kantelua, jotka koskivat Valtoria ja sen silloista toimitusjohtajaa Tero Latvakangasta. Ensimmäinen kantelu koski Valtorin organisaatiouudistuksessa noudatettuja toimintatapoja, etenkin yhteistoimintamenettelyä. Toinen kantelu koski Valtorin toimintatapa- ja organisaatiomuutosta ja erityisesti johtajien ja esimiesten valintamenettelyä. Kantelut ovat tulleet Valtorin henkilöstöltä. Kolmas, Valtorin entisen toimitusjohtajan esteellisyysepäilyyn liittyvä kantelu raukesi, kun VM teki kantelun käsittelyn yhteydessä esille tulleiden seikkojen vuoksi tutkintapyynnön Helsingin poliisille. Asia on tällä hetkellä poliisin esitutkinnassa.

Ensimmäistä kantelua koskevassa ratkaisussa huomautus annetaan valtion yhteistoimintalain vastaisesta menettelystä. Valtiovarainministeriön mukaan Valtorissa ei ole kaikilta osin noudatettu valtion yhteistoimintalaissa virastolle asetettuja yhteistoimintavelvoitteita.

Toista kantelua koskevassa ratkaisussa huomautus annetaan työsopimuslain ja hallintolain vastaisesta menettelystä. Valtiovarainministeriön mukaan Valtorissa ei ole organisaatiouudistukseen liittyvissä johdon ja esimiesten valintamenettelyissä kaikilta osin noudatettu työsopimuslaissa työnantajalle asetettua tasapuolisuusvelvoitetta eikä hallintolain hyvän hallinnon oikeusperiaatteita.

Valtiovarainministeriö kiinnittää myös Valtorin ohjauksen valmistelusta vastaavan ministeriön julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknisen osaston (JulkICT) huomiota hyvän hallinnon vaatimuksiin ja selkeisiin toimivaltasuhteisiin viraston ohjauksessa ja valvonnassa. Ministeriö katsoo, ettei Valtorille annettu ohjaus organisaatiomuutoksen toteutuksessa ole ollut kaikilta osin oikea-aikaista ja perusteltua.

Lisätietoja:

Hallitusneuvos Salla Kalsi, p. 0295 530 430, salla.kalsi(at)gov.fi,
Valtiosihteeri kansliapäällikkönä Juha Majanen, p. 0295 530 247, juha.majanen(at)gov.fi