Eurooppalainen ohjausjakso

Eurooppalainen ohjausjakso on vuosittainen prosessi, jolla Euroopan unioni koordinoi ja valvoo talouspolitiikkaa. Euroopan komissio ja neuvosto arvioivat jäsenvaltioiden finanssi- ja rakennepolitiikkaa, antavat suosituksia ja valvovat niiden toimeenpanoa.

Eurooppalainen ohjausjakso käynnistyy vuoden lopulla, kun komissio julkistaa vuosittaisen kasvuselvityksen ja hälytysmekanismiraportin. Eurooppa-neuvosto määrittelee maaliskuussa tärkeimmät talouspoliittiset haasteet.

Huhtikuussa jäsenvaltiot raportoivat EU:lle vakaus-/lähentymisohjelmissa sekä kansallisissa uudistusohjelmissa (Eurooppa 2020 -ohjelma) tekemistään ja suunnittelemistaan toimista, jotka varmistavat EU:n finanssipoliittisten sääntöjen noudattamisen, tukevat kasvua ja työllisyyttä sekä estävät tai korjaavat makrotaloudellisia tasapainottomuuksia. Ohjelmissa tulee ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston ohjaus.

Komissio arvioi jäsenvaltioiden suunnitelmia ja tekee ehdotuksia maakohtaisiksi suosituksiksi. Jäsenvaltioiden ministerit keskustelevat näistä suosituksista kesäkuussa, minkä jälkeen ne hyväksytään Eurooppa-neuvostossa. Suositukset tulisi ottaa huomioon kansallisessa päätöksenteossa.

Eurooppalaista ohjausjaksoa täydentää euroalueen yhteinen budjettijakso, jonka puitteissa euroalueen jäsenvaltiot laativat keväisin samanaikaisesti vakausohjelman ja kansallisen uudistusohjelman kanssa keskipitkän aikavälin julkisen talouden suunnitelman sekä syksyisin alustavan talousarviosuunnitelman. Komissio arvioi suunnitelmien perusteella vakaus- ja kasvusopimuksen noudattamista. Euroryhmä keskustelee jäsenvaltioiden suunnitelmista sekä koko euroalueen julkisen talouden tilasta.

Lisätietoa

EU:n neuvosto

EU:n komissio (englanniksi)

Tärkeitä termejä

Yhteyshenkilöt

Marketta Henriksson, finanssineuvos, sihteeristön päällikkö
VM, EU-sihteeristö
puh. 02955 30441
[email protected]

Laura Vartia, finanssineuvos, yksikön päällikkö
VM, kansantalousosasto, politiikka-analyysiryhmä
puh. 02955 30228
[email protected]

Jenni Kellokumpu, erityisasiantuntija
VM, budjettiosasto, rakenneyksikkö
puh. 02955 30503
[email protected]