Kolumnit

Kolumneissa taustoitetaan ministeriön ajankohtaisia aiheita ja nostetaan esille erilaisia näkökulmia. 

Uusimmat kolumnit

Budjettipäällikkö Mika Niemelä ja neuvotteleva virkamies Ilari Ahola:
Julkista taloutta vahvistettaessa kiinnitettävä huomiota myös indeksisidonnaisiin menoihin

11.1.2023 13.55
VM
Budjettipäällikkö Mika Niemelä ja neuvotteleva virkamies Ilari Ahola.
Valtiovarainministeriö esitti virkamiespuheenvuorossaan julkisen talouden vahvistamista yhteensä 9 miljardilla eurolla kahden seuraavan vaalikauden aikana. Sopeutustarve on niin mittava, että sen johdosta tarvitaan sekä suoria säästötoimia, verotuksen tarkastelua että työllisyyttä- ja talouskasvua lisääviä rakenteellisia toimia. Merkittäviä säästöjä on vaikea löytää ilman indeksisidonnaisten menojen tarkastelua.

Ylijohtaja Jani Pitkäniemi:
Sote-uudistus käynnisti kuntauudistuksen – nyt tarvitaan selkeä suunta

12.12.2022 13.47
VM
Jani Pitkäniemi.
"Kuntien vahvistaminen edellyttää kansalliselta kuntapolitiikalta selkeää suuntaa ja yli vaalikausien ulottuvaa pitkäjänteistä eri politiikkasektoreiden kuntia koskevan kehittämisen yhteensovittamista", kirjoittaa ylijohtaja Jani Pitkäniemi kolumnissaan.

Lainsäädäntöneuvos Jaakko Weuro:
Aina on maksettava – käteisellä, kortilla vai kryptoilla?

30.11.2022 8.31
VM
"Päättäjien ratkaistavaksi tulee lähivuosina, miten varmistetaan, että maksamisen markkinat säilyvät kilpailullisina myös jatkossa ja palvelevat tasapuolisesti kaikkia – koko Suomessa ja kaikissa olosuhteissa", lainsäädäntöneuvos Jaakko Weuro kirjoittaa.