Valtioneuvoston periaatepäätös VM/2021/52

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.4.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvioksi 2021 ja toimintasuunnitelmaksi 2021-2023

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Janne Häyrynen, Lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö p.+35 8295530346
Asia
Valtioneuvoston periaatepäätös muodostuu kansallisesta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviosta ja toimintasuunnitelmasta. Periaatepäätös muodostaa kokonaisuuden, joka kuvastaa Suomen kansallista ymmärrystä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä ja niiden hallintakeinoista. Kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviossa tunnistetaan ja arvioidaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä Suomessa eri ilmoitusvelvollissektoreilla sekä osaltaan tuetaan ilmoitusvelvollisia ja rahanpesulain mukaisia valvojia riskiperusteisen lähestymistavan vahvistamisessa, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnan ja valvonnan kehittämisessä sekä resurssien kohdentamisessa tehokkaalla tavalla. Kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion toimintasuunnitelmassa esitellään ne toimenpiteet, joilla riskiarvion esiin nostamiin riskeihin reagoidaan riskien pienentämiseksi. Toimintasuunnitelmassa esitetään ennen kaikkea kohdennettuja lainsäädännöllisiä ja operatiivisia toimenpiteitä.
Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen kansalliseksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvioksi 2021 ja toimintasuunnitelmaksi 2021-2023
Vaikutukset
Riskiarviolla ja toimintasuunnitelmalla tehostetaan kansallisia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoimia ja voimavarojen kohdentamista. Lisäksi toimintasuunnitelma tukee viranomaisten ja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämissääntelyn täytäntöönpanon noudattamista valvovien tahojen hankkeiden ja toimenpiteiden priorisointia. Kunkin toimintasuunnitelmasta ilmenevän vastuutahon tehtävänä on määritellä ja toteuttaa keinoja toimenpiteen osalta esitettyjen tavoitteiden toteuttamiseksi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen