Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetsgruppens halvtidsrapport
Ändringarna i anställningsförmåner gynnar utsläppssnål rörlighet – kostnadseffektiviteten verkar svag

Finansministeriet
28.5.2020 11.18 | Publicerad på svenska 4.8.2020 kl. 11.41
Pressmeddelande

Beskattningen av anställningsförmåner kan ändras så att den gynnar utsläppssnåla transporter. Utsläppsminskningarna förblir emellertid små, bedömer finansministeriets arbetsgrupp i sin halvtidsrapport.

Arbetsgruppen analyserar utvecklandet av trafikbeskattningen på längre sikt. Arbetsgruppens halvtidsrapport handlar om effektivisering av utsläppsstyrningen genom beskattning av anställningsförmåner. I halvtidsrapporten bedöms hur de åtgärder som nämns i regeringsprogrammet kan genomföras och vilka konsekvenser de har. Regeringsprogrammets föresatser kunde genomföras t.ex. genom följande åtgärder:

  • Den fria bilförmånen och driftsförmånen för renodlade elbilar föreslås bli sänkt för viss tid åren 2021 –2023. Det sänkta beskattningsvärdet ska tillämpas på renodlade elbilar som registreras första gången år 2020 eller senare. Det är fråga om ett schablonmässigt skattestöd.
  • Laddningsförmånen för elbilar föreslås bli befriad från skatt för viss tid när bilen laddas på arbetsplatsen. Ett hemladdningssystem som arbetsgivaren bekostar betraktas som en del av den skattepliktiga tilläggsutrustning som används i en anställningsbil.
  • Den skattefria andelen av personalbiljetter höjs från nuvarande 300 euro till 750 euro. Samtidigt slopas den skattefria förmånen när det gäller delen mellan 750 och 3 400 euro.
  • Personalcykelförmånen föreslås vara skattefri tillsammans med en personalbiljett till ett sammanlagt belopp av 750 euro.
  • Beskattningen av de servicepaket för rörlighet som erbjuds i form av anställningsförmåner ska vara så neutral som möjligt jämfört med motsvarande tjänster som erbjuds separat.

Arbetsgruppen bedömer att dessa skattestöd för anställningsförmåner kan minska utsläppen endast i liten utsträckning. Kostnadseffektiviteten verkar dessutom vara svag. Arbetsgruppen kunde dock inte till alla delar närmare bedöma hur mycket utsläppen skulle minska om inkomstbeskattningen ändrades.

Arbetsgruppen fäster dessutom uppmärksamhet vid att det nuvarande sättet att definiera bilförmånen kan styra och gynna privatbilismen på ett sätt som är skadligt med tanke på utsläppen. Skattefri och avgiftsfri arbetsplatsparkering kan ha en likadan inverkan.

Regeringen beslutar i samband med budgetöverläggningarna hösten 2020 om skatteändringar som ska träda i kraft i början av nästa år. Behovet av fortsatt beredning bedöms samtidigt. Målet med åtgärderna är att minska på trafikutsläppen på ett sätt som tar hänsyn till regeringens klimatmålsättningar.

Ytterligare information:

Markus Teräväinen, konsultativ tjänsteman, arbetsgruppens ordförande, tfn 02955 30719, markus.teravainen(at)vm.fi