Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Försöken inom AUTA-projektet ger digistöd åt olika befolkningsgrupper

Finansministeriet
24.5.2017 9.08
Pressmeddelande

AUTA-projektet fick 23 förslag till försök för underlättande av användningen av digitala tjänster under söktiden som löpte ut i slutet av mars. 15 förslag antogs till projektet. Målet med serviceinnovationerna som söks i samband med AUTA -projektet är att skapa nya handlingssätt för stödjandet av klienterna i användningen av digitala tjänster.

De försök som antagits till projektet är stadsbiblioteket i Alavo, Apuomena ry (Lojo), Celia Biblioteket för synskadade, kommunerna Hartola och Pertunmaa, Helsingfors stad, Hovi Group Oy, SOTE-samkommunen i Kajanaland, samkommunen för Kolpene servicecenter, stadsbiblioteket i Uleåborg, Pihtipudas kommun, Rovaniemi stad, Sodankylä kommun, Åbo stad, Utsjoki kommun och stadsbiblioteket i Vasa. Tio av de antagna försöken beviljades även statsunderstöd som avsetts för offentliga aktörer.

Projekten inkluderar både projekt för utveckling av digitala färdigheter och projekt som fokuserar på egentlig rådgivning och stöd. Försöken involverar olika befolknings- och åldersgrupper, och de är belägna i olika delar av landet. Varje försök presenteras kortfattat på AUTA-projektets webbplats i ett senare skede.

”Vi är nöjda med det stora antalet olika försök. Vi insamlar information och erfarenheter, inte bara från de valda försöken, utan även från andra former för digistöd”, konstaterar kommun- och reformminister Anu Vehviläinen.

Försöken har förpliktats att rapportera om sina erfarenheter under september månad. AUTA-projektet utnyttjar rapporterna vid skapandet av ett koncept för den övergripande handlingsmodellen för digistöd, som ska bli färdig i november. Projektet löper ut vid utgången av 2017, varefter man beslutar om fortsättningen med utvecklandet av handlingsmodellen.

AUTA-projektets webbplats

Digistöd garanteras alla som behöver det (pressmeddelande 8.2.2017)  

Ytterligare information:

Hannu Korkeala, AUTA-projektchef, tfn 02955 35071, hannu.korkeala(at)vrk.fi

Tuomas Vanhanen, ministerns specialmedarbetare, tfn 0295 530 216, tuomas.vanhanen(at)vm.fi

Anu Vehviläinen Förvaltningspolitiken Offentliga förvaltningens ICT spetsprojekt