Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansministeriet strävar efter att informera riksdagen om EU-ärenden snabbt och grundligt

Finansministeriet
24.2.2020 12.48 | Publicerad på svenska 24.2.2020 kl. 13.36
Pressmeddelande

Ministeriet besvarade i december justitiekanslerns begäran om utredning av beredningen av två EU-ärenden.

Justitiekanslern begärde i oktober–november av finansministeriet en utredning om informationen till riksdagens i två ärenden:

  1. fastställande av regler för bekämpning av skatteflyktsmetoder (ändring av EU-direktiv)
  2. utredningar utförda av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) (ändring av EU-förordning).

Justitiekanslern begärde en utredning om varför finansministeriet inte informerade riksdagen i dessa ärenden genom en U-skrivelse. U-skrivelser används i EU-ärenden då det är fråga om EU-lagstiftningsförslag eller andra förslag som omfattas av riksdagens behörighet.

Finansministeriet informerade riksdagen om dessa två frågor genom  E-brev, vilket är gängse praxis när det inte är fråga om ett EU-lagstiftningsförslag eller något annat förslag som hör till riksdagens behörighet. E-skrivelser används också när behandlingen av ett ärende i EU framskrider så snabbt att en U-skrivelse inte kan översändas i tid med tanke på riksdagens inflytande.

Ministeriet beredde senare också en U-skrivelse i ärendet om bedrägeribekämpning. Beredningen av skrivelsen inleddes innan justitiekanslern begärde om utredning.

Tidtabellen och ärendets tekniska karaktär avgjorde förfarandet

Ministeriet besvarade justitiekanslerns begäran om utredning i december.

”Vår prioritet var att snabbt informera riksdagen om författningsändringar av teknisk natur. E-skrivelsen var precis det rätta förfarandet för att riksdagen skulle hinna få informationen innan EU fattade beslut i frågan. I fortsättningen gör vi alltid en U-skrivelse i efterhand i situationer som denna”, säger Martti Hetemäki, statssekreterare såsom kanslichef.

Finansministeriets utredning i beskattningsärendet (på finska)

Finansministeriets utredning i ärendet om bedrägeribekämpning (på finska)

Behandlingen av EU-ärenden i statsrådet (statsrådets webbplats)

Ytterligare information:

Martti Hetemäki, statssekreterare som kanslichef, tfn 0295 530 292, martti.hetemaki(at)vm.fi