Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringens proposition
Identifieringen av utländska medborgare och skapandet av en elektronisk fullmakt i myndighetstjänsterna görs smidigare

Finansministeriet
7.10.2019 11.52
Pressmeddelande

För att de elektroniska tjänsterna ska löpa smidigt är det avgörande hur väl den elektroniska identifieringen av kunden och kundens möjlighet att bemyndiga en annan person att sköta sina ärenden med ett elektroniskt bemyndigande lyckas. Syftet med de ändringar som regeringen föreslår i dag är att göra identifieringen i och befullmäktigandet av myndighetstjänster smidigare.

I propositionen föreslås det att lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster, lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster samt lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen ändras.

Genom de ändringar som regeringen föreslår främjas utländska medborgares möjligheter att identifiera sig i myndighetstjänster. Dessutom ska det vara möjligt att registrera elektroniska fullmakter också på annat sätt än genom att identifiera sig i Befolkningsregistercentralens elektroniska tjänst. Uppgifter i anslutning till beviljande av identifieringsverktyg för utländska medborgare och registrering av elektroniska bemyndiganden ska också kunna skötas inom samservicen.

Ändringarna gör det också möjligt att i fortsättningen ta ut avgifter av organisationer som anlitar stödtjänster för e-tjänster för användning av identifieringstjänsterna, den samlade förvaltningstjänsten för internetbetalning och behörighetstjänsten. Internetbetalningstjänsten, som tillhandahålls av Statskontoret, ska bli avgiftsbelagd från ingången av 2020.

Regeringen föreslår att lagarna ska träda i kraft den 1 januari 2020.

Regeringens proposition publiceras i sin helhet på webbplatsen vm.fi på sidan Beslut

Ytterligare information:

Eeva Lantto, lagstiftningsråd, tfn 0295 530 515, eeva.lantto(at)vm.fi