Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Island med i Finlands och Estlands X-Road-samarbete och i NIIS-institutet

Finansministeriet
31.5.2021 13.41
Pressmeddelande

Finlands, Estlands och Islands ministrar med ansvar för digitaliseringsfrågor har undertecknat ett avtal om Islands anslutning till Nordic Institute for Interoperability Solutions (NIIS) som inrättats av Finland och Estland. NIIS svarar för utvecklandet och upprätthållandet av X-Road-tekniken som ligger till grund för informationsleden för Finlands nationella lösning för dataöverföring.

Informationsleden erbjuder organisationerna ett standardiserat sätt att överföra information mellan både offentliga och privata organisationers informationssystem. NIIS har dessutom till uppgift att utveckla och underhålla andra komponenter för gränsöverskridande elektronisk förvaltning.

Kommunminister Sirpa Paatero är nöjd över att NIIS-samarbetet utvidgas och utvecklas mellan länderna.

”Den gemensamma utvecklingen har ökat kostnadseffektiviteten. Genom att utveckla tekniken tillsammans kan vi säkerställa lösningarnas kvalitet, främja innovativitet och skapa förutsättningar för gränsöverskridande elektronisk förvaltning. Institutet möjliggör dessutom samarbete mellan flera stater, vilket jag nu är mycket nöjd med när Island ansluter sig som medlem ", konstaterar Paatero.

Islands anslutning till NIIS-samarbetet som fullvärdig medlem innebär att Island framöver kommer att vara delaktig i utvecklandet av tekniken, drivandet av en gemensam strategi, främjandet av samarbetet och fördelningen av kostnaderna.
 
Finland och Estland grundade NIIS sommaren 2017 som en fortsättning på det långvariga X-Road-samarbetet. Island har varit partner i NIIS sedan 2018.

Läs mera om NIIS:s pressmeddelande (på engelska)

Ytterligare information:

Valtteri Aaltonen, minister Sirpa Paateros specialmedarbetare, tfn 0295 530 399,  valtteri.aaltonen(at)vm.fi

Katja Väänänen, specialsakkunnig, tfn 0295 530 245, katja.vaananen(at)vm.fi