Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kuntalaki ja varainsiirtoverolain 4. § lausunnoille

Valtiovarainministeriö
7.9.2020 13.49
Tiedote

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuntalain ja varainsiirtoverolain 4 §:n muuttamisesta. Kuntalakiin ehdotetaan sisällöllisiä ja selkiyttäviä muutoksia useisiin kunnan taloutta ja hallintoa koskeviin säännöksiin.

Esityksen tavoitteena on parantaa kuntien riskienhallintaa ja -valvontaa, toiminnan johtamista sekä paikallisten olosuhteiden huomioimisen mahdollisuuksia. 

Kuntalakiin ehdotetaan muun muassa seuraavia muutoksia:

  • Taloussuunnitelman tasapainoa sekä alijäämän kattamista tarkennetaan. 
  • Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyyn ehdotetaan toimenpideohjelman käsittelyä ja raportointia koskevia tarkennuksia. Lisäksi ehdotetaan, että valtiovarainministeriön ratkaisu erityisen selvityksen tarpeellisuudesta kuntajaon muuttamiseksi voidaan tehdä jatkossa tietyin edellytyksin myös ilman, että käynnistetään uusi kriisikunnan arviointimenettely.
  • Hallintosääntöä täydennetään sopimusten hallintaa koskevilla määräyksillä.
  • Kuntalakiin on tulossa myös säännökset kuntayhtymien yhdistymisestä ja kuntayhtymän jakautumisesta sekä perussopimuksen sisältöä koskevia tarkentavia muutoksia. 
  • Varainsiirtoverolakiin ehdotetaan kuntarakenteen muutoksien ja kuntayhtymien rakennemuutoksien verovapautta koskevaa lisäystä.

Lausuntoaika päättyy 30. lokakuuta. Lausuntopyyntö ja hallituksen esityksen luonnos ovat saatavilla lausuntopalvelu.fi-sivustolla.

Lisätietoja

hallitusneuvos Mervi Kuittinen, puh 02955 30445, [email protected] ja
neuvotteleva virkamies Pasi Leppänen, puh. 02955 30564, [email protected] 

Hallintopolitiikka Kunta-asiat