Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommunernas och vårdlandskapens finansieringskalkyler har uppdaterats

Finansministeriet
1.10.2020 16.45
Pressmeddelande

Kommunernas och de kommande vårdlandskapens nya finansieringskalkyler har publicerats. Kalkylerna uppdateras två gånger om året.

De uppskattningar som nu offentliggjorts har gjorts på 2020 års nivå och de har uppdaterats utifrån de slutliga bokslutsuppgifterna för 2019. De kostnader för social- och hälsovården och räddningsväsendet som överförs till vårdlandskapen har beräknats som medeltal för kommunernas bokslut 2018–2019 och höjts till den uppskattade nivån för hela landet år 2020. Kommunernas inkomstuppgifter har också uppdaterats enligt de senaste bedömningarna. 

Sammanlagt ca 19,9 miljarder euro överförs från kommunerna till finansieringen av vårdlandskapen. På motsvarande sätt minskas statsandelen för basservice, samfundsskatten, kommunalskatten och ersättningen för förlorade skatter till följd av ändringar i beskattningsgrunderna. Det belopp som ska dras av från kommunalskattesatsen är nu 13,26 procentenheter. 

Finansieringsberäkningarna för vårdlandskapen har uppdaterats utifrån de nya kostnadsuppgifterna för social- och hälsovården och räddningsväsendet som överförs från kommunerna.

Kalkylerna kommer att uppdateras ännu flera gånger före den slutliga beräkningen. De slutliga kalkylerna görs utifrån kommunernas bokslutsuppgifter för 2021 –2022, förutsatt att reformen träder i kraft vid ingången av 2023.

Ytterligare information:

Kommunernas finansieringskalkyler
Markku Nissinen, finansråd, tfn 02955 30314, markku.nissinen(at)vm.fi och Ville Salonen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30388, ville.salonen(at)vm.fi 

Vårdlandskapens finansieringskalkyler
Miikka Vähänen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30341, miikka.vahanen(at)vm.fi och Jenni Jaakkola, specialsakkunnig, tfn 02955 30493, jenni.jaakkola(at)vm.fi