Hoppa till innehåll
Media

Minister Vanhanen diskuterade med kommissionär McGuinness och lyfte fram Finlands krav i fråga om hållbar finansiering i EU

finansministeriet
Utgivningsdatum 5.3.2021 15.11
Pressmeddelande

Finansminister Matti Vanhanen framförde Finlands synpunkter på hur klassificeringssystemet för hållbar finansiering fungerar inom skogsbruket och energiproduktionen. Ministern diskuterade frågan med EU-kommissionär Mairead McGuinness fredagen den 5 mars.

EU har skapat ett klassificeringssystem för vilken typ av investering som är hållbar ur miljösynpunkt. Kriterierna gör det lättare att investera på ett hållbart sätt och att jämföra investeringsobjekt eftersom det i fortsättningen finns en enhetlig definition på miljömässigt hållbar investering på EU-nivå. Systemet baserar sig på EU-förordningen om ett klassificeringssystem för hållbar finansiering (s.k. förordningen om taxonomi).

Europeiska kommissionen håller för närvarande på att utarbeta lagstiftning på lägre nivå som fastställer klimatmässiga tekniska kriterier inom vissa sektorer och för olika typer av ekonomisk verksamhet. Kommissionen offentliggör kriterierna genom lagstiftning på lägre nivå i april och lagstiftningen ska tillämpas från och med början av nästa år.

”Kriterierna för områden som är viktiga för oss, såsom skogsbruk, bioenergi och vattenkraft måste korrigeras. Kommissionen måste se till att den ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionen beaktas på ett balanserat sätt när det gäller skogsbrukets hållbarhet. Jag gör jag allt som står i min makt för att kommissionen ska förstå vår oro. Det är viktigt att man i Europa till exempel förstår betydelsen av vårt skogsbruk och det hållbara sätt på vilket skogarna utnyttjas i vårt land ", sade minister Vanhanen. 

Nästa vecka diskuterar Vanhanen hållbar finansiering med kommissionens ledande vice ordförande Frans Timmermans och kommissionär Jutta Urpilainen.

Ytterligare information:

Riikka Pakarinen, finansministerns specialmedarbetare, tfn 040 580 0833, riikka.pakarinen(at)vm.fi