Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Möte mellan kommunminister Sirpa Paatero och Sveriges minister Lena Micko som ansvarar för förvaltningspolitiken i Sverige 

Finansministeriet
27.4.2021 17.20
Pressmeddelande

Ministrarna diskuterade aktuella frågor inom förvaltningspolitiken. De nordiska länderna samarbetar och utbyter erfarenheter regelbundet i frågor som berör utvecklingen av förvaltningen. Det är viktigt att lära av varandra. Mötet hölls virtuellt i dag den 27 april 2021.  

"Det gläder mig att vi lyckades ordna ett möte. De nordiska länderna förenas av välfärdssamhället och en fungerande offentlig förvaltning. Under coronaepidemin har den offentliga förvaltningens roll accentuerats, och också därför är det viktigt att vi nu delar med oss av det vi lärt oss", säger minister Paatero.

Vid mötet presenterade Finland de projekt för utveckling av förvaltningen som är aktuella inom finansministeriets förvaltningsområde. Under mötet diskuterade man bland annat framtidsarbetet inom kommunpolitiken, Finlands reformer av social- och hälsovården och regionaliseringen samt det pågående genomförandet av strategin för den offentliga förvaltningen och den nationella strategin för offentlig upphandling. Man fick också höra vad som är aktuellt i Sverige på dessa områden inom förvaltningspolitiken.  

Diskussionen belyste liknande samhällsutmaningar som förenar Finland och Sverige, såsom den åld-rande befolkningen och tillgången till offentliga tjänster över hela landet. I båda länderna är samar-betet mellan kommuner, regioner och staten, liksom medborgarnas förtroende för förvaltningen och möjligheter till deltagande, nyckelteman i utvecklingen av den offentliga förvaltningen. Man enades om att diskussionen och peer-learning om olika teman skulle fortsätta inom en snar framtid. 

Ytterligare information: 

Lauri Finér, specialmedarbetare, tfn 0295 530 283, [email protected]

Eeva Kaunismaa, specialsakkunnig, tfn 02955 30103, [email protected]