Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Parlamentariska utredningsarbetet om regionförvaltningen och de sektorsövergripande landskapen framskrider genom att skissera upp scenarier

Finansministeriet
5.10.2020 15.37 | Publicerad på svenska 7.10.2020 kl. 18.37
Pressmeddelande

Det parlamentariska utredningsarbete för regionförvaltningen och de sektorsövergripande landskapen som tillsattes i juni fortsatte med den parlamentariska styrgruppens andra möte den 1 oktober 2020.

Styrgruppen behandlade alternativa modeller för att definiera det sektorsövergripande landskapets roll och ställning. Styrgruppen beslutade att bygga upp sin utvärderingsmodell utifrån tre olika scenarier:

  1. Landskapet bygger på uppgifter som har nära anknytning till social- och hälsovården
  2. Landskapet bygger på uppgifter som har nära anknytning till social- och hälsovården samt regionutvecklingsuppgifter
  3. Landskapet bygger på en mångsidig uppgiftshelhet som är klart större än de ovan nämnda scenarierna.

Scenarierna är arbetsversioner med vilkas hjälp utvärderingen konkretiseras. ”De alternativ som bedöms ska vara konkreta för att det ska bli möjligt att kritiskt och realistiskt bedöma dem och därmed genomföra utredningsgruppens uppdrag”, betonade styrgruppens ordförande riksdagsledamot Aki Lindén.

Utredningsarbetet fortsätter med en noggrannare beskrivning av scenarierna samt en bedömning. Dessutom utreds de lagstiftningsmässiga, funktionella och tidtabellsmässiga ramvillkor som gäller olika scenarier.

Syftet med det parlamentariska arbetet är att utreda vilka uppgifter som kan överföras, och under vilka förutsättningar, från kommunerna, samkommunerna och staten till självstyrelseområden som bildas i enlighet med regeringsprogrammet och som är större än en kommun. Valviras och regionförvaltningsverkens tillsyns-, tillstånds- och styrningsuppgifter inom social- och hälsovården samt omorganiseringen av andra uppgifter inom statens regionförvaltning utreds också i samband med detta.

Ordförande för styrgruppen för det parlamentariska utredningsarbetet är riksdagsledamot Aki Lindén från socialdemokratiska riksdagsgruppen och vice ordförande riksdagsledamot Markus Lohi från Centerns riksdagsgrupp. Utredningens mandatperiod löper ut vid utgången av 2020.

Ytterligare information:

Aki Lindén, riksdagsledamot, tfn 09 432 3122, [email protected]
Anu Nousiainen, finansråd, tfn 0295 530 326, [email protected]