Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Preciseringar i övervakningssystemet för bank- och betalkonton

Finansministeriet
29.10.2020 14.20
Pressmeddelande

Bestämmelserna om övervakningssystemet för bank- och betalkonton förtydligas och preciseras.

Ändringarna i lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton gäller regleringen av de uppgifter som ska lämnas ut och lagras i systemet. Republikens president stadfäste lagändringarna torsdagen den 23 oktober och lagarna träder i kraft den 1 november.

Syftet med lagändringarna är bland annat att förtydliga lagen, precisera definitionerna i lagen och förtydliga olika aktörers skyldigheter i fråga om de uppgifter som lämnas ut via datasöksystemet och förs in i registret över bank- och betalkonton. Lagändringarna är av teknisk natur. Tullen är registeransvarig för registret över bank- och betalkonton.

Lagändringarna främjar förhindrandet av penningtvätt och finansiering av terrorism. De stöder dessutom en konsekvent tillämpning av lagstiftningen och uppnåendet av lagens syften.

Lagarna publiceras i sin helhet på beslutssidan.

Ytterligare information:

Jaana Vehmaskoski, konsultativ tjänsteman, tfn 0295530267, [email protected]