Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään tarkennuksia

Valtiovarainministeriö
29.10.2020 14.20
Tiedote

Pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmää koskevaa sääntelyä selkeytetään ja tarkennetaan.

Pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain muutokset koskevat järjestelmään luovutettavien ja tallennettavien tietojen sääntelyä. Tasavallan presidentti vahvisti lakimuutokset torstaina 29. lokakuuta ja ne tulevat voimaan 1. marraskuuta.

Lainmuutosten tavoitteena on muun muassa selkeyttää lakia, täsmentää lain määritelmiä ja selventää eri toimijoiden velvoitteita niihin tietoihin liittyen, jotka luovutetaan tiedonhakujärjestelmän kautta ja tallennetaan pankki- ja maksutilirekisteriin. Lainmuutokset ovat luonteeltaan teknisluontoisia. Pankki- ja maksutilirekisterin rekisterinpitäjä on Tulli.

Lainmuutokset edistävät rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä. Lisäksi ne tukevat lainsäädännön johdonmukaista soveltamista ja lain tavoitteiden toteutumista.

Lait julkaistaan kokonaisuudessaan päätökset-sivulla.

Lisätietoja:

Jaana Vehmaskoski, neuvotteleva virkamies, puh. 0295530267, [email protected]