Hoppa till innehåll
Media

Specialuppgiften för Tietokarhu, som sköter Skatteförvaltningens IT-tjänster, upphör – finansministeriet bemyndigas att godkänna att bolaget försätts i likvidation

finansministeriet
Utgivningsdatum 17.9.2020 13.18 | Publicerad på svenska 17.9.2020 kl. 13.38
Pressmeddelande
Viivakoodeja.

Statsrådet ger finansministeriet rätt att på statens vägnar godkänna att Tietokarhu Oy träder i likvidation. Ärendet godkändes av statsrådets allmänna sammanträde på torsdagen.

Tietokarhu Oy grundades 1997 som ett gemensamt företag mellan TT Tieto Oy (numera TietoEVRY Abp) och staten för att sköta Skatteförvaltningens IT-tjänster. Staten har en ägarandel på 20 procent och en rösträtt på 80 procent i Tietokarhu Oy. Tietoevry Abp äger 80 procent av aktierna i Tietokarhu och har 20 procent av bolagets rösträtt.

Enligt statsrådets ägarpolitiska principbeslut har Tietokarhu Oy som specialuppgift att för sin del ansvara för att Skatteförvaltningens informationssystem möjliggör att beskattningen verkställs i tid och på ett korrekt sätt. När Skatteförvaltningen övergår till att använda ett nytt informationssystem upphör Tietokarhu Oy:s specialuppgift vid utgången av 2020. Efter det att Skatteförvaltningens nya informationssystem tagits i bruk har staten inte längre något särskilt behov av Tietokarhu Oy, vilket innebär att det kan läggas ner kontrollerat.

Beslut om försättande av Tietokarhu Oy i likvidation fattas av bolagets aktieägare på bolagsstämman senare i oktober. Syftet med Tietokarhu Oy:s likvidationsförfarande är att utreda bolagets förmögenhetsställning, realisera behövliga tillgångar, betala skulder samt betala överskott, dvs. nettoförmögenhet, till aktieägarna.

Ytterligare information:
Juha Majanen, förvaltnings- och utvecklingsdirektör, tfn 0295 530 247, juha.majanen(at)vm.fi